Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Krnča, okres Topoľčany

Oficiálna internetová stránka obce Krnča.

Kontakty na obecný úrad Krnča

                                     tel: 038/5 302 228, 038/5 302 197

                             e-mail: ocukrnca@stonline.sk

 

Obec Krnča-page-001.jpg


 

Úradné hodiny OÚ

Pondelok8:00 - 12:0012:30 - 16:00
Utoroknestránkový deňnestránkový deň
Streda8:00 - 12:0012:30 - 17:00
Štvrtok7:00 - 12:0012:30 - 15:00
Piatok7:00 - 12:0012:30 - 14:00

V zmysle § 9a ods. 8, pism. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obci v platnom znení predkladáme návrh na predaj majetku obce ako prípad hodný osobitného zreteľaVytlačiť
 

pozor.jpg                                                     OBEC KRNČA

Októbrová 500, 956 19 Krnča

Zámer predať majetok ako prípad osobitného zreteľa

———————————————————————————————


 

V zmysle § 9a ods. 8, pism. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obci v platnom znení predkladáme návrh na predaj majetku obce ako prípad hodný osobitného zreteľa:


 

(zámer previesť majetok obce ako prípad hodný osobitného zreteľa musí byt' zverejnený na úradnej tabuli obce a na internetovej stránke obce najmenej 15 dni pred schválením v OZ)


 

Predmet predaja: Predaj majetku obce – pozemok novovytvorenej p.č. 179/29 o výmere 176 m² evidovaných na liste vlastníctva č. 579

Žiadateľ: Štefan Mišovič a Zuzana Mišovičová, ulica Pod Hájmi 473, Krnča 956 19


 

Zámer predaja Obecné zastupiteľstvo obce Krnča, uznesením č.12/2017 zo dňa 10.03.2017 vzalo na vedomie.

Obecné zastupiteľstvo konštatuje, že sa jedná o prípad, pri ktorom sa uplatni výnimočný postup prevodu majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa zmysle § 9a ods. 8, pism. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obci v platnom znení, pretože sa jedná o priľahlý pozemok, ktorý susedí s parc.č. 179/17 vo vlastníctve kupujúcich Štefana Mišoviča a manželky Zuzany Mišovičovej a ktorý užívajú, nakoľko im bol vymeraný v rámci celej parcely pri stavbe rodinného domu.


 

Obecné zastupiteľstvo ukladá zabezpečiť obci zverejnenie zámeru obce predať nehnuteľný majetok ( obecný pozemok ) Štefanovi Mišovičovi a manželke Zuzane Mišovičovej.


 

V zmysle § 9a ods. 8, pism. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obci v platnom znení navrhujeme schváliť predmet predaja ako prípad hodný osobitného zreteľa, o ktorom obecné zastupiteľstvo rozhoduje trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov.


 


 

Ing. Ľuboš Meluš

starosta obce


 


 


 

————————————————————————————————————————

Zverejnené na obecnej tabuli a internetovej stránke dňa 12.04.2017

Súbor na stiahnutie Scan10001 (14).PDF Scan10001 (14).PDF (75.1 kB)

 
 

webygroup

Využite registráciu a nechajte sa pohodlne informovať o novinkách na našej stránke

:
:
Zabudli ste heslo
Registrovať

dnes je: 24.4.2018

meniny má: Juraj

Za obsah zodpovedá
Ocú Krnča


" target="_blank" class="dps_text_without_image" title="Počasie - Položka bude otvorená v novom okne">Počasie

Počasie

Obraciame sa na občanov, aby sa zapojili do hlasovania a vybrali názov pre náš nový občasník. Prípadne návrhy názvu občasníka môžete posielať na ocukrnca@stonline.sk alebo prostredníctvom facebookovej stánky obce.
 
 
15

 
 
 
105

 
 
 
85

 
 
 
55

 

Maľovaná mapa

Maľovaná mapa - Topoľčany a okolie

Regionálna rozvojová agentúra TOPOĽČIANSKO


5618139

Úvodná stránka