Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Krnča, okres Topoľčany

Oficiálna internetová stránka obce Krnča.

Kontakty na obecný úrad Krnča

                                     tel: 038/5 302 228, 038/5 302 197

                             e-mail: ocukrnca@stonline.sk

 

POHLADNICA.png


 

Úradné hodiny OÚ

Pondelok8:00 - 12:0012:30 - 16:00
Utoroknestránkový deňnestránkový deň
Streda8:00 - 12:0012:30 - 17:00
Štvrtok7:00 - 12:0012:30 - 15:00
Piatok7:00 - 12:0012:30 - 14:00

Zasadnutie obecného zastupiteľstvaVytlačiť
 

ZNAK 43.JPGObec Krnča, Októbrová 500, 956 19 Krnča

Krnča, 31.10.2017

 

 

 

P O Z V Á N K A

 

V súlade s § 1 ods. 2 písm. a) zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení,

v znení neskorších predpisov a § 6 Rokovacieho poriadku obecného zastupiteľstva v Krnči

 

zvolávam

17. riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva,

ktoré sa uskutoční v budove Obecného úradu Krnča,

dňa 06.11.2017 t.j. pondelok o 18,30 hod.

 

 

 

Program:

Otvorenie zasadnutia

Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice, určenie zapisovateľa

Kontrola plnenia uznesení

Plnenie rozpočtu ¾- 2017

Úprava rozpočtu 2017-2019 č.4

Dotácie na CVČ na rok 2017

Žiadosti miestnych organizácií, združení, ZŠ a MŠ o dotáciu na rok 2018

7. Zmluva o spolupráci medzi PORFIX Sand s.r.o. a Obcou Krnča

Žiadosť o stanovisko k vydaniu rozhodnutia na povolenie vykonávania banskej

činnosti v lome Krnča – Porfix Sand s.r.o.

8. Návrhy a zápisnice komisií:

-Finančná komisia

-Kultúrna komisia

-Komisia mládeže a športu

-Komisia ochrany verejného poriadku

-Komisia na ochranu verejného záujmu

9. Rôzne – žiadosti, interpelácie, požadované vysvetlenia, informácie

10. Diskusia

11. Záver

 

 

 

 

 

 

Ing. Ľuboš Meluš

starosta obce

 


 
 

webygroup
Obraciame sa na občanov, aby sa zapojili do hlasovania a vybrali názov pre náš nový občasník. Prípadne návrhy názvu občasníka môžete posielať na ocukrnca@stonline.sk alebo prostredníctvom facebookovej stánky obce.
 
 
16

 
 
 
119

 
 
 
93

 
 
 
59

 

Maľovaná mapa

Maľovaná mapa - Topoľčany a okolie

Regionálna rozvojová agentúra TOPOĽČIANSKO

dnes je: 22.10.2018

meniny má: Sergej

Za obsah zodpovedá
Ocú Krnča


6163040

Úvodná stránka