Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Krnča, okres Topoľčany

Oficiálna internetová stránka obce Krnča.

Kontakty na obecný úrad Krnča

                                     tel: 038/5 302 228, 038/5 302 197

                             e-mail: ocukrnca@stonline.sk

 

POHLADNICA.png


 

Úradné hodiny OÚ

Pondelok8:00 - 12:0012:30 - 16:00
Utoroknestránkový deňnestránkový deň
Streda8:00 - 12:0012:30 - 17:00
Štvrtok7:00 - 12:0012:30 - 15:00
Piatok7:00 - 12:0012:30 - 14:00

Zasadnutie Obecného zastupiteľstvaVytlačiť
 

ZNAK 43.JPGObec Krnča, Októbrová 500, 956 19 Krnča

Krnča, 07.12.2017

 

 

 

P O Z V Á N K A

 

V súlade s § 1 ods. 2 písm. a) zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení,

v znení neskorších predpisov a § 6 Rokovacieho poriadku obecného zastupiteľstva v Krnči

 

zvolávam

18. riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva,

ktoré sa uskutoční v budove Obecného úradu Krnča,

dňa 12.12.2017 t.j. utorok o 18,00 hod.

 

 

 

Program:

Otvorenie zasadnutia

Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice, určenie zapisovateľa

Kontrola plnenia uznesení

VZN č.5/2017 – ktorým sa určuje výška finančných prostriedkov z výnosu dane z príjmov územnej samosprávy na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy, školského klubu detí a školskej jedálne pri materskej škole v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Krnča na rok 2018

VZN č.4/2017 o určení miesta a dátumu zápisu do 1. ročníka ZŠ v obci Krnča pre šk. rok 2018/2019

Zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami obce Krnča

Rozpočet 2018 - 2020

8. Vyradenie zastaralého majetku ZŠ a MŠ Krnča

9. Vystúpenie obce Krnča z Mikroregiónu Svornosť od 1.1.2018

10. Návrhy a zápisnice komisií:

-Finančná komisia

-Kultúrna komisia

-Komisia mládeže a športu

-Komisia ochrany verejného poriadku

-Komisia na ochranu verejného záujmu

11. Rôzne – žiadosti, interpelácie, požadované vysvetlenia, informácie

12. Diskusia

13. Záver

 

 

 

 

Ing. Ľuboš Meluš

starosta obce


 
 

webygroup
  • Pondelok0-8graphic-icon
  • Utorok-1-9graphic-icon
  • Streda1-3graphic-icon
Obraciame sa na občanov, aby sa zapojili do hlasovania a vybrali názov pre náš nový občasník. Prípadne návrhy názvu občasníka môžete posielať na ocukrnca@stonline.sk alebo prostredníctvom facebookovej stánky obce.
 
 
24

 
 
 
126

 
 
 
101

 
 
 
61

 

Maľovaná mapa

Maľovaná mapa - Topoľčany a okolie

Regionálna rozvojová agentúra TOPOĽČIANSKO

dnes je: 22.1.2019

meniny má: Zora

Za obsah zodpovedá
Ocú Krnča


7432087

Úvodná stránka