Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Krnča, okres Topoľčany

Oficiálna internetová stránka obce Krnča.

Kontakty na obecný úrad Krnča

                                     tel: 038/5 302 228, 038/5 302 197

                             e-mail: ocukrnca@stonline.sk

 

POHLADNICA.png


 

Úradné hodiny OÚ

Pondelok8:00 - 12:0012:30 - 16:00
Utoroknestránkový deňnestránkový deň
Streda8:00 - 12:0012:30 - 17:00
Štvrtok7:00 - 12:0012:30 - 15:00
Piatok7:00 - 12:0012:30 - 14:00

Zasadnutie Obecného zastupiteľstvaVytlačiť
 

ZNAK 43.JPG

Obec Krnča, Októbrová 500, 956 19 Krnča

Krnča, 02.03.2018

 

 

 

P O Z V Á N K A

 

V súlade s § 1 ods. 2 písm. a) zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení,

v znení neskorších predpisov a § 6 Rokovacieho poriadku obecného zastupiteľstva v Krnči

 

zvolávam

19. riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva,

ktoré sa uskutoční v budove Obecného úradu Krnča,

dňa 09.03.2018 t.j. piatok o 16,30 hod.

 

Program:

Otvorenie zasadnutia

Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice, určenie zapisovateľa

Zloženie sľubu poslanca - náhradníka

Kontrola plnenia uznesení

Zmluva o zriadení a prevádzke zberného miesta kolektívneho systému eltma – zber opotrebovaných pneumatík

Návrh na uskutočnenie prieskumu trhu –

- oprava miestnych komunikácií

- verejné priestranstvo pri kultúrnom dome

Návrh zmluvy o dielo – Chodník pri ulici Sov. Armády – III/1702 v obci Krnča – II.etapa

Podmienky pre vznik nájomného bývania

Informačný list a vyhlásenie žiadateľa o nájomný byt

9. Vyhlásenie OVS na predaj pozemkov – parc.č.: 1334, 1335

Návrh záväzných súťažných podmienok

10. Návrhy a zápisnice komisií:

-Finančná komisia

-Kultúrna komisia

-Komisia mládeže a športu

-Komisia ochrany verejného poriadku

11. Rôzne – žiadosti, interpelácie, požadované vysvetlenia, informácie

12. Diskusia

13. Záver

 

 

Ing. Ľuboš Meluš

Zverejnené: starosta obce

 


 
 

webygroup
  • Utorok0-7graphic-icon
  • Streda-1-6graphic-icon
  • Štvrtok-2-4graphic-icon
Obraciame sa na občanov, aby sa zapojili do hlasovania a vybrali názov pre náš nový občasník. Prípadne návrhy názvu občasníka môžete posielať na ocukrnca@stonline.sk alebo prostredníctvom facebookovej stánky obce.
 
 
24

 
 
 
125

 
 
 
97

 
 
 
61

 

Maľovaná mapa

Maľovaná mapa - Topoľčany a okolie

Regionálna rozvojová agentúra TOPOĽČIANSKO

dnes je: 18.12.2018

meniny má: Sláva, Slávka

Za obsah zodpovedá
Ocú Krnča


7371792

Úvodná stránka