Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Krnča, okres Topoľčany

Oficiálna internetová stránka obce Krnča.

Kontakty na obecný úrad Krnča

                                     tel: 038/5 302 228, 038/5 302 197

                             e-mail: ocukrnca@stonline.sk

 

POHLADNICA.png


 

Úradné hodiny OÚ

Pondelok8:00 - 12:0012:30 - 16:00
Utoroknestránkový deňnestránkový deň
Streda8:00 - 12:0012:30 - 17:00
Štvrtok7:00 - 12:0012:30 - 15:00
Piatok7:00 - 12:0012:30 - 14:00

Zámer previesť majetok obce ako prípad hodný osobitného zreteľaVytlačiť
 

ZNAK 43.JPGOBEC KRNČA

Októbrová 500, 956 19 Krnča

Zámer predať majetok ako prípad osobitného zreteľa

————————————————————————————————


 

V zmysle § 9a ods. 8, pism. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obci v platnom znení predkladáme návrh na predaj majetku obce ako prípad hodný osobitného zreteľa:


 

(zámer previesť majetok obce ako prípad hodný osobitného zreteľa musí byt' zverejnený na úradnej tabuli obce a na internetovej stránke obce najmenej 15 dni pred schválením v OZ)


 

Predmet predaja: Predaj majetku obce – pozemok novovytvorené p.č. 891/2 o výmere 80 m² podľa geometrického plánu, evidovaného na liste vlastníctva č. 579


 

Žiadateľ: Jozef Remeň, Mládežnícka 403/9, Krnča


 

Zámer predaja Obecné zastupiteľstvo obce Krnča, uznesením č.42/2018 zo dňa 10.08.2018 vzalo na vedomie.

Obecné zastupiteľstvo konštatuje, že sa jedná o prípad, pri ktorom sa uplatni výnimočný postup prevodu majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa zmysle § 9a ods. 8, pism. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obci v platnom znení, pretože sa jedná o priľahlý pozemok, ktorý dlhodobo udržuje.


 

Obecné zastupiteľstvo ukladá zabezpečiť obci zverejnenie zámeru obce predať nehnuteľný majetok (obecný pozemok) pánovi Jozefovi Remeňovi.


 

V zmysle § 9a ods. 8, pism. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obci v platnom znení navrhujeme schváliť predmet predaja ako prípad hodný osobitného zreteľa, o ktorom obecné zastupiteľstvo rozhoduje trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov.


 


 


 


 

Ing. Ľuboš Meluš

starosta obce


 


 

————————————————————————————————————————

Zverejnené na obecnej tabuli a internetovej stránke dňa 18.10.2018


 
 

webygroup
  • Streda140graphic-icon
  • Štvrtok110graphic-icon
  • Piatok9-4graphic-icon
Obraciame sa na občanov, aby sa zapojili do hlasovania a vybrali názov pre náš nový občasník. Prípadne návrhy názvu občasníka môžete posielať na ocukrnca@stonline.sk alebo prostredníctvom facebookovej stánky obce.
 
 
22

 
 
 
124

 
 
 
96

 
 
 
60

 

Maľovaná mapa

Maľovaná mapa - Topoľčany a okolie

Regionálna rozvojová agentúra TOPOĽČIANSKO

dnes je: 15.11.2018

meniny má: Leopold

Za obsah zodpovedá
Ocú Krnča


6366743

Úvodná stránka