Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Krnča, okres Topoľčany

Oficiálna internetová stránka obce Krnča.

Kontakty na obecný úrad Krnča

                                     tel: 038/5 302 228, 038/5 302 197

                             e-mail: ocukrnca@stonline.sk

 

POHLADNICA.png


 

Úradné hodiny OÚ

Pondelok8:00 - 12:0012:30 - 16:00
Utoroknestránkový deňnestránkový deň
Streda8:00 - 12:0012:30 - 17:00
Štvrtok7:00 - 12:0012:30 - 15:00
Piatok7:00 - 12:0012:30 - 14:00

Zasadnutie obecného zastupiteľstva Vytlačiť
 

ZNAK 43.JPGObec Krnča, Októbrová 500, 956 19 Krnča
Krnča, 29.11.2018

P O Z V Á N K A 

      V súlade s § 1 ods. 2 písm. a) zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení,
 v znení neskorších predpisov a § 6 Rokovacieho poriadku obecného zastupiteľstva v Krnči
zvolávam 
 23. riadne zasadnutie  obecného zastupiteľstva,
ktoré sa uskutoční v budove Obecného úradu Krnča,
dňa 04.12.2018 t.j. utorok o 18,00 hod.

Program:
1. Otvorenie zasadnutia
2. Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice, určenie zapisovateľa 
3. Kontrola plnenia uznesení
4. OVS na predaj pozemkov – parc.č.: 1334, 1335 – vyhodnotenie, rozhodnutie
5. Úprava rozpočtu 2018 č.4
6. VZN č.2/2018 – ktorým sa určuje výška finančných prostriedkov z výnosu dane z príjmov územnej samosprávy na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy, školského klubu detí a školskej jedálne pri materskej škole v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Krnča na rok 2019
7. VZN č.3/2018 o určení miesta a dátumu zápisu do 1. ročníka ZŠ v obci Krnča pre šk. rok 2019/2020
8. Rozpočet 2019 – 2021
9. Návrh dodatku č.3 k zmluve o dodávke elektriny vrátane prevzatia zodpovednosti za odchýlku so zabezpečením distribúcie elektriny a súvisiacich sieťových služieb – BCF
10. Návrh dodatku č.1 k nájomnej zmluve zo dňa 03.05.2016 na prenájom priestorov v obchodnom objekte v obci Krnča o výmere 51m2 -  COOP Jednota
11. Návrh dodatku č.1 k zmluve o zabezpečení služieb v odpadovom hospodárstve – ENFE
12. Návrh zmluvy o výkone správy – DomaPro správcovská s.r.o. /správa bytového domu/
13. Návrh zmluvy č. KR 146/1 o nájme pozemkov na poľnohospodárske účely pri prevádzkovaní podniku – PD Tríbeč Nitrianska Streda
14. Návrh zmluvy o budúcej zmluve o kúpe prenajatej veci /Obec Krnča – prenajímateľ, Západoslovenská distribučná – nájomca/
15. Plán kontrolnej činnosti – I.polrok 2019
16. Návrhy komisií 
            17. Rôzne – žiadosti, interpelácie, požadované vysvetlenia, informácie
            18. Diskusia
            19. Záver

                                                                                                                                                                 
                                                                                         Ing. Ľuboš Meluš 
     Zverejnené:                                                                        starosta obce


 
 

webygroup
Obraciame sa na občanov, aby sa zapojili do hlasovania a vybrali názov pre náš nový občasník. Prípadne návrhy názvu občasníka môžete posielať na ocukrnca@stonline.sk alebo prostredníctvom facebookovej stánky obce.
 
 
24

 
 
 
143

 
 
 
113

 
 
 
64

 

Maľovaná mapa

Maľovaná mapa - Topoľčany a okolie

Regionálna rozvojová agentúra TOPOĽČIANSKO

dnes je: 22.10.2019

meniny má: Sergej

podrobný kalendár

Za obsah zodpovedá
Ocú Krnča


8183576

Úvodná stránka