Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Krnča, okres Topoľčany

Oficiálna internetová stránka obce Krnča.

Kontakty na obecný úrad Krnča

                                     tel: 038/5 302 228, 038/5 302 197

                             e-mail: ocukrnca@stonline.sk

 

POHLADNICA.png


 

Úradné hodiny OÚ

Pondelok8:00 - 12:0012:30 - 16:00
Utoroknestránkový deňnestránkový deň
Streda8:00 - 12:0012:30 - 17:00
Štvrtok7:00 - 12:0012:30 - 15:00
Piatok7:00 - 12:0012:30 - 14:00

Zámer prenajať majetok ako prípad osobitného zreteľaVytlačiť
 

ZNAK 43.JPGOBEC KRNČA

Októbrová 500, 956 19 Krnča


 

Zámer prenajať majetok ako prípad osobitného zreteľa

———————————————————————————————


 

V zmysle § 9a ods. 9, pism. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obci v platnom znení predkladáme návrh na prenajatie majetku obce ako prípad hodný osobitného zreteľa:


 

(zámer previesť majetok obce ako prípad hodný osobitného zreteľa musí byt' zverejnený na úradnej tabuli obce a na internetovej stránke obce najmenej 15 dni pred schválením v OZ)


 

Predmet prenájmu: Prenájom majetku obce – obecné pozemoky, k.ú. Krnča

parc.č. CKN 170/1, 178/2, 250/1, 252/1, 252/3, 596, 599, 602, 674/3, 682, 823, 847, 880/3 vedený na LV č.579 o skutočne užívanej výmere spolu 9 603,92 m2,

parc.č. EKN 36/3, 232, 237, 427, 674, 675, 676, 677, 678/1, 824, 826, 893, 894, 899 na LV 1117 o skutočne užívanej výmere spolu 87 642,36 m2,

parc.č. EKN 386, 390, 394, 401 na LV 1162 o skutočne užívanej výmere spolu 911,09 m2.

parc.č. EKN 323 na LV 612 o skutočne užívanej výmere 14 503,26 m2,

parc.č. EKN 580 na LV 989 o skutočne užívanej výmere 139,69 m2,

parc.č. EKN 686/11 na LV 1095 o skutočne užívanej výmere 3,84 m2.


 

Žiadateľ: PD Tríbeč Nitrianska Streda

Zámer prenájmu Obecné zastupiteľstvo obce Krnča, uznesením č. 77/2018 zo dňa 04.12.2018 vzalo na vedomie. Obecné zastupiteľstvo konštatuje, že sa jedná o prípad, pri ktorom sa uplatni výnimočný postup prevodu majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa zmysle § 9a ods. 9, pism. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obci v platnom znení z dôvodu, že sa jedná o pozemky, ktoré sa užívajú na poľnohospodársku činnosť, susedia s parcelami, ktoré sa užívajú na poľnohospodársku činnosť a sú vo vlastníctve alebo v nájme žiadateľa.

Obecné zastupiteľstvo ukladá zabezpečiť obci zverejnenie zámeru obce prenajať nehnuteľný majetok ( obecný pozemok ) PD Tríbeč Nitrianska Streda


 

V zmysle § 9a ods. 9, pism. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obci v platnom znení navrhujeme schváliť predmet prenájmu ako prípad hodný osobitného zreteľa, o ktorom obecné zastupiteľstvo rozhoduje trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov.


 


 

Ing. Ľuboš Meluš

starosta obce


 

————————————————————————————————————————

Zverejnené na obecnej tabuli a internetovej stránke dňa 11.01.2019


 
 

webygroup
Obraciame sa na občanov, aby sa zapojili do hlasovania a vybrali názov pre náš nový občasník. Prípadne návrhy názvu občasníka môžete posielať na ocukrnca@stonline.sk alebo prostredníctvom facebookovej stánky obce.
 
 
24

 
 
 
141

 
 
 
113

 
 
 
64

 

Maľovaná mapa

Maľovaná mapa - Topoľčany a okolie

Regionálna rozvojová agentúra TOPOĽČIANSKO

dnes je: 22.8.2019

meniny má: Tichomír

podrobný kalendár

Za obsah zodpovedá
Ocú Krnča


8042149

Úvodná stránka