Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Krnča, okres Topoľčany

Oficiálna internetová stránka obce Krnča.

Kontakty na obecný úrad Krnča

                                     tel: 038/5 302 228, 038/5 302 197

                             e-mail: ocukrnca@stonline.sk

 

POHLADNICA.png


 

Úradné hodiny OÚ

Pondelok8:00 - 12:0012:30 - 16:00
Utoroknestránkový deňnestránkový deň
Streda8:00 - 12:0012:30 - 17:00
Štvrtok7:00 - 12:0012:30 - 15:00
Piatok7:00 - 12:0012:30 - 14:00

Zasadnutie Obecného zastupiteľstvaVytlačiť
 

ZNAK 43.JPGObec Krnča, Októbrová 500, 956 19 Krnča

 

Krnča 17.04.2019

 

P O Z V Á N K A

 

V súlade s § 1 ods. 2 písm. a) zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení,

v znení neskorších predpisov a § 6 Rokovacieho poriadku obecného zastupiteľstva v Krnči

 

zvolávam

3. riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva,

ktoré sa uskutoční v budove Obecného úradu Krnča,

dňa 25.04.2019 t.j. štvrtok o 19,00 hod.

 

Program:

Otvorenie zasadnutia

Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a určenie zapisovateľa

Kontrola plnenia uznesení

Plnenie rozpočtu ¼ /2019

Dodatok č.1. k VZN č.2/2018, ktorým sa určuje výška finančných prostriedkov z výnosu dane z príjmov územnej samosprávy na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy, školského klubu detí a školskej jedálne pri materskej škole v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Krnča na rok 2019

Úprava rozpočtu 2019 č.I.

VZN č.1 o záväzných častiach ÚPD – zmeny a doplnky č.2

Výzva na uzatvorenie Zmluvy o zriadení vecných bremien a Kúpnej zmluvy – Západoslovenská distribučná

Žiadosti o dotáciu – Zníženie energetickej náročnosti budovy MŠ Krnča – zateplenie, Výmena verejného osvetlenia

Návrhy komisií:

-Komisia kultúry, školstva, mládeže a športu – Stavanie mája, Deň Matiek, MDD, Deň Zeme

-Komisia ochrany verejného poriadku a živ. prostredia

-Komisia o ochrane verejného záujmu

Rôzne – žiadosti, interpelácie, požadované vysvetlenia, informácie

Diskusia

Záver

 

Ing. Ľuboš Meluš

starosta obce

Zverejnené: 18.04.2019


 
 

webygroup
Obraciame sa na občanov, aby sa zapojili do hlasovania a vybrali názov pre náš nový občasník. Prípadne návrhy názvu občasníka môžete posielať na ocukrnca@stonline.sk alebo prostredníctvom facebookovej stánky obce.
 
 
24

 
 
 
140

 
 
 
112

 
 
 
64

 

Maľovaná mapa

Maľovaná mapa - Topoľčany a okolie

Regionálna rozvojová agentúra TOPOĽČIANSKO

dnes je: 23.7.2019

meniny má: Oľga

podrobný kalendár

Za obsah zodpovedá
Ocú Krnča


7938979

Úvodná stránka