Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Krnča, okres Topoľčany

Oficiálna internetová stránka obce Krnča.

Kontakty na obecný úrad Krnča

                                     tel: 038/5 302 228, 038/5 302 197

                             e-mail: ocukrnca@stonline.sk

 

POHLADNICA.png


 

Úradné hodiny OÚ

Pondelok8:00 - 12:0012:30 - 16:00
Utoroknestránkový deňnestránkový deň
Streda8:00 - 12:0012:30 - 17:00
Štvrtok7:00 - 12:0012:30 - 15:00
Piatok7:00 - 12:0012:30 - 14:00

Predaj vyradeného majetku obceVytlačiť
 

LADA.jpgPredaj majetku obce priamym predajom

 

Obec Krnča v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov na základe uznesenia Obecného zastupiteľstva Krnči  č. 53/2019 zo dňa     

 z v e r e j ň u j e       z á m e r

 

 predať prebytočný vyradený majetok obce priamym predajom. 

 

Obec Krnča je vlastníkom osobného automobilu VAZ , kategória vozidla M1, rok výroby 1998, farba: biela,  vozidlo je v evidencii motorových vozidiel ŠPZ TO768 CG , vozidlo prevádzkoval obecný úrad Krnča, vozidlo je NEPOJAZDNÉ, opotrebenie a stav sú primerané veku vozidla. 

Termín a miesto podania ponuky Ponuky doručte v lehote do 30.8.2019 do 12,00 hod. na adresu : Obec Krnča, Októbrová 500, 956 19 Krnča, v zalepenom obale s označením : „NEOTVÁRAŤ – ponuka na odpredaj vozidla“. 

 

 

Pred odovzdaním ponuky je možné si v pracovných dňoch v čase od 8.00 do 15.00 vozidlo prezrieť na obecnom úrade. 

Podmienky priameho predaja:

1) Ponuka musí obsahovať:

 a) identifikačné údaje záujemcu

 b) ponúkanú kúpnu cenu, obec nie je platcom DPH 

 c) čestné vyhlásenie záujemcu, že nie je fyzickou osobou podľa § 9a, odst.6, alebo právnickou osobou podľa § 9a, odst. 7 zákona č. 138/1991 Z.z. o majetku obcí v znení neskorších predpisov. 

2) Každý záujemca môže podať len jednu cenovú ponuku. Záujemcovi, ktorý podal viac ako jednu ponuku, tieto ponuky nebudú zaradené do vyhodnotenia, ale budú vrátené záujemcovi neotvorené. 

3) Ponuky, ktoré budú doručené po lehote na predloženie ponúk sa vrátia záujemcovi neotvorené. 

4) Majetok obce bude odpredaný záujemcovi, ktorý ponúkne v porovnaní s ostatnými ponukami najvyššiu kúpnu cenu.

5) Ponuky, ktoré nebudú obsahovať náležitosti uvedené v bode 1), budú z vyhodnotenia ponúk vylúčené. 

6) Úspešný uchádzač je povinný kúpnu zmluvu podpísať najneskôr do 30 dní odo dňa jej doručenia. Kupujúci zaplatí kúpnu cenu prevodom na účet obce, alebo do pokladne obce najneskôr do 15 dní odo dňa podpísania kúpnej zmluvy. Zaplatenie kúpnej ceny je podmienkou na prevod vlastníckeho práva v prospech kupujúceho. 

7) Záujemcovia nemajú nárok na náhradu nákladov spojených s účasťou na zverejnenom priamom predaji majetku obce. 

 

Bližšie informácie Vám budú poskytnuté na obecnom úrade v Krnči, tel. číslo: 0910694333. 

 

 

 

Ing. Ľuboš Meluš

   starosta obce 

 

V Krnči 24.07.2019


 
 

webygroup
Obraciame sa na občanov, aby sa zapojili do hlasovania a vybrali názov pre náš nový občasník. Prípadne návrhy názvu občasníka môžete posielať na ocukrnca@stonline.sk alebo prostredníctvom facebookovej stánky obce.
 
 
24

 
 
 
143

 
 
 
113

 
 
 
64

 

Maľovaná mapa

Maľovaná mapa - Topoľčany a okolie

Regionálna rozvojová agentúra TOPOĽČIANSKO

dnes je: 22.10.2019

meniny má: Sergej

podrobný kalendár

Za obsah zodpovedá
Ocú Krnča


8183690

Úvodná stránka