Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Krnča, okres Topoľčany

Oficiálna internetová stránka obce Krnča.

Kontakty na obecný úrad Krnča

                                     tel: 038/5 302 228, 038/5 302 197

                             e-mail: ocukrnca@stonline.sk

 

POHLADNICA.png


 

Úradné hodiny OÚ

Pondelok8:00 - 12:0012:30 - 16:00
Utoroknestránkový deňnestránkový deň
Streda8:00 - 12:0012:30 - 17:00
Štvrtok7:00 - 12:0012:30 - 15:00
Piatok7:00 - 12:0012:30 - 14:00

Zámer predať majetok ako prípad osobitného zreteľaVytlačiť
 

ZNAK 43.JPGOBEC KRNČA

Októbrová 500, 956 19 Krnča

Zámer predať majetok ako prípad osobitného zreteľa

———————————————————————————————————————


 

V zmysle § 9a ods. 8, pism. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obci v platnom znení predkladáme návrh na predaj majetku obce ako prípad hodný osobitného zreteľa:


 

(zámer previesť majetok obce ako prípad hodný osobitného zreteľa musí byt' zverejnený na úradnej tabuli obce a na internetovej stránke obce najmenej 15 dni pred schválením v OZ)


 

Predmet predaja: Predaj majetku obce – pozemok novovytvorené p.č. 197/4 o výmere 52 m² podľa geometrického plánu, evidovaného na liste vlastníctva č. 579


 

Žiadateľ: Ivanovi Pakšimu, ulica Družstevná 247/11, Krnča


 

Zámer predaja Obecné zastupiteľstvo obce Krnča, uznesením č.57/2019 zo dňa 27.06.2019 vzalo na vedomie.

Obecné zastupiteľstvo konštatuje, že sa jedná o prípad, pri ktorom sa uplatni výnimočný postup prevodu majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa zmysle § 9a ods. 8, pism. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obci v platnom znení, pretože sa jedná o pozemok, ktorý slúži ako prístup do garáže vo vlastníctve žiadateľa.

Obecné zastupiteľstvo ukladá zabezpečiť obci zverejnenie zámeru obce predať nehnuteľný majetok (obecný pozemok) pánovi Ivanovi Pakšimu.


 

V zmysle § 9a ods. 8, pism. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obci v platnom znení navrhujeme schváliť predmet predaja ako prípad hodný osobitného zreteľa, o ktorom obecné zastupiteľstvo rozhoduje trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov. 

Ing. Ľuboš Meluš

starosta obce


 

————————————————————————————————————————

Zverejnené na obecnej tabuli a internetovej stránke dňa 29.07.2019


 
 

webygroup
Obraciame sa na občanov, aby sa zapojili do hlasovania a vybrali názov pre náš nový občasník. Prípadne návrhy názvu občasníka môžete posielať na ocukrnca@stonline.sk alebo prostredníctvom facebookovej stánky obce.
 
 
24

 
 
 
143

 
 
 
113

 
 
 
64

 

Maľovaná mapa

Maľovaná mapa - Topoľčany a okolie

Regionálna rozvojová agentúra TOPOĽČIANSKO

dnes je: 22.10.2019

meniny má: Sergej

podrobný kalendár

Za obsah zodpovedá
Ocú Krnča


8183588

Úvodná stránka