Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Krnča, okres Topoľčany

Hlavný kontrolór

Hlavný kontrolór je zamestnancom obce, ktrorého volí a odvoláva obecné zastupiteľstvo. Zúčastňuje sa na zasadnutiach obecného zastupiteľstva  s hlasom poradným, môže sa zúčastniť aj na zasadnutiach komisií zriadených obecným zastupiteľstvom.

Pod kontrolnou činnosťou sa rozumie najmä:

 • kontrola zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení a nakladaní s majetkom a majetkovými právami obce
 • kontrola príjmov a výdavkov obce
 • kontrola finančných operácií obce
 • kontrola vybavovania sťažností a petícií občanov
 • kontrola dodržiavania všeobecne záväzných predpisov
 • kontrola plnenia všeobecne záväzných nariadení obce
 • kontrola plnenia interných predpisov obce

Kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra podliehajú:

 • obecný úrad
 • rozpočtové a príspevkové organizácie zriadené obcou
 • právnické osoby v ktorých má obec majetkovú účasť
 • iné osoby, ktoré nakladajú s majetkom obce
 • osoby, ktorým boli poskytnuté z rozpočtu obce účelové dotácie, návratné resp. nenávratné finančné výpomoci v rozsahu nakladania s týmito prostriedkami

 

webygroup
Obraciame sa na občanov, aby sa zapojili do hlasovania a vybrali názov pre náš nový občasník. Prípadne návrhy názvu občasníka môžete posielať na ocukrnca@stonline.sk alebo prostredníctvom facebookovej stánky obce.
 
 
24

 
 
 
143

 
 
 
113

 
 
 
64

 

Maľovaná mapa

Maľovaná mapa - Topoľčany a okolie

Regionálna rozvojová agentúra TOPOĽČIANSKO

dnes je: 23.10.2019

meniny má: Alojzia

podrobný kalendár

Za obsah zodpovedá
Ocú Krnča


8183703

Úvodná stránka