Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Krnča, okres Topoľčany

História

Prvé zmienky o hasičskej jednotke v našej obci pochádzajú z roku 1921. Medzi najstarších evidovaných členov patrili Ján Cintula, Michal Čertek, Ladislav Konc, Štefan a Jozef Kačinovi, Štefan Meluš. Členovia hasičského zboru mali za úlohu v prípade potreby zasiahnuť pri požiaroch v obci a jej blízkom okolí. Vykonávali aj preventívne prehliadky v domácnostiach a kontrolovali, či vykurovacie telesá sú bezpečne osadené, či vyhovujú komínové otvory. O každej návšteve spisovali záznam, pričom vlastníka nehnuteľnosti zaviazali odstrániť prípadné poruchy. Vykonávali aj iné činnosti v obci, ktoré priamo nesúviseli s požiarnou činnosťou. Zapájali sa do verejného života v obci, organizovali brigády, pomáhali pri skrášľovaní obce. Požiarna ochrana prechádzala rôznymi organizačnými zmenami. Najprv to bola hasičská jednotka, potom požiarnici a v súčasnosti dobrovoľný hasičský zbor. Zúčastňovali sa okresných súťaží požiarnych družstiev, kde mnohokrát obstáli na výbornú; aj samotné ženy z hasičského družstva sa zúčastnili v minulosti rôznych súťaží .Postupne pribúdali noví členovia, medzi nimi napr. Ján Čertek, Rudolf Varga a ďalší. V obci bola v roku 1954 vybudovaná požiarna zbrojnica, ktorá až dodnes slúži pre potreby hasičov. Okrem hasičského auta je v nej uskladnený potrebný hasičský materiál v prípade zásahu do akcie. V súčasnosti predsedom dobrovoľného hasičského zboru v Krnči je Ľubomír Kapri, veliteľom krnčianskych hasičov je Marek Čertek, prácu s mládežou organizuje Marek Kahún. Členmi výboru sú Miroslav Zvala, Pavel Remeň, Ján Košík, Zdeno Kahún, Igor Meluš a Juraj Neština. Organizačne hasiči spadajú do pôsobnosti obce Krnča, ktorá ich dotuje finančnými prostriedkami. Spolupráca s obcou je na dobrej úrovni. Uniformovaní hasiči sa pravidelne zúčastňujú obecných osláv ako napríklad pri sadení mája, kladení vencov k pomníkom padlých, ale tiež pri iných kultúrno-spoločenských akciách. Veľakrát museli preukázať svoje schopnosti či už pri nesprávnom vypaľovaní trávy, horení smetiska nad obcou či v lese, ba dokonca aj pri požiaroch rodinných domov. Nepomáhajú však len pri požiaroch, ale aj pri živelných pohromách, ktoré zasiahli našu obec. Tak napr. pri povodni pomáhali občanom vyčerpávať z pivníc rodinných domov vodu, čím zachraňovali ich majetok.
V roku 2007 sa v našej obci konala súťaž hasičských družstiev, kde sa občania mohli na vlastné oči presvedčiť o pohotovosti a pripravenosti našich hasičov v prípade aktuálneho zásahu do akcie.


 

webygroup
Obraciame sa na občanov, aby sa zapojili do hlasovania a vybrali názov pre náš nový občasník. Prípadne návrhy názvu občasníka môžete posielať na ocukrnca@stonline.sk alebo prostredníctvom facebookovej stánky obce.
 
 
24

 
 
 
142

 
 
 
113

 
 
 
64

 

Maľovaná mapa

Maľovaná mapa - Topoľčany a okolie

Regionálna rozvojová agentúra TOPOĽČIANSKO

dnes je: 16.9.2019

meniny má: Ľudmila

podrobný kalendár

Za obsah zodpovedá
Ocú Krnča


8074934

Úvodná stránka