Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Krnča, okres Topoľčany

História

Prvá ženská organizácia pod názvom „ Živena“ bola v obci Krnča založená po roku 1946. Organizácia mala 23 členiek a 9– členný výbor. Prvou predsedníčkou bola Etela Krošláková, tajomníčkou Anna Balková, pokladníčkou Anna Kahúnová, podpredsedníčkou Mária Remeňová, rod. Michalidesová. Výbor organizácie spolu s členskou základňou pomáhal národnému výboru pri budovaní a zveľaďovaní obce, ktorá bola poznačená vojnovými udalosťami. Neskôr organizovaním tanečných zábav boli získavané finančné prostriedky použité pre potreby divadelného krúžku, zakúpenie stoličiek do klubu mládeže, opony a kulisy do kultúrneho domu. Určitá finančná čiastka bola použitá aj na výstavbu pomníka padlým v I. a II. svetovej vojne pred základnou školou. Sociálne slabším rodinám členky zabezpečovali látky a bavlnu na tkanie i iné potrebné veci pre ošatenie hlavne detí. Druhou predsedníčkou do roku 1953 sa stala Mária Žišková.. Po nej do roku 1958 funkciu prevzala Anna Balková. V tomto roku bola Živena, organizovaná pod miestnym národným výborom (MNV), premenovaná na Výbor žien pri MNV. Za predsedníčku bola zvolená Anna Melušová a  pracovala spolu s 9 – členným výborom a 16-timi aktivistkami. Organizácia zo svojich finančných prostriedkov dala vyhotoviť pomník padlým sovietskym vojakom , ktorí padli pri oslobodení obce Krnča. Pomník sa nachádza na miestnom cintoríne a slávnostne bol odhalený 9.mája 1962. Od roku 1966 do roku 1969 bola predsedníčkou Helena Chúťková. V roku 1970 nastalo znovu premenovanie organizácie na Slovenský zväz žien. Funkciu predsedníčky vykonávala Emília Mišovičová a do roku 1988 Anna Melušová. Od roku 1988 funkciu predsedníčky prevzala Adriana Štreicherová. Hlavnou činnosťou organizácie bolo organizovanie rôznych prednášok a besied hlavne so zdravotnou tematikou, organizovanie estrád, prednesu poézie, bol založený krúžok šikovných rúk, kurzy varenia, pečenia, šitia, spoločenských tancov, kozmetiky, organizovaná brigádnická činnosť v obci ale hlavne kultúrno-výchovná činnosť. Organizácia sa zapájala do zberu šatstva, papiera a liečivých rastlín. Taktiež venovala pozornosť aj výstavnej činnosti a to výstavou výšiviek rôzneho druhu, háčkovania a maľovaných obrazov. V roku 1968 bol založený divadelný krúžok, ktorý sa prvýkrát predstavil s divadelnou hrou Pytliaková žena. Po nej nasledovala hra Hrob lásky, ( réžia Anna Melušova) . Ďalšie hry ako Zem, Keď chlebom vonia zem, Ulička sváru, Ulička, Ozvena, Ďaleká ozvena, Svet bez nenávisti, Manžel v  klepci, Husári, Veno pre Veronu, Pani úsvitu režíroval Jozef Žiško. Divadelníci boli veľakrát ocenení a postúpili aj do krajskej súťaže s hrou  Husári, s ktorou mali veľký úspech. Členky organizácie spolu s rodinnými príslušníkmi sa zúčastňovali poznávacích zájazdov . Navštívili výstavu kvetov v Bratislave, v  Olomouci, spoznávali mestá Znojmo, Gottwaldov, Bojnice, Piešťany, Trenčianske Teplice ba aj naše veľhory - Vysoké Tatry. Nadviazali družobné stretnutie so Základnou organizáciou Českého zväzu žien vo Hvozdnej. Od roku 1971 členky organizácie navštevujú deti v Detskom domove vo Veľkých Uherciach z príležitosti Dňa detí a Vianoc. Pri návšteve ich obdaria sladkosťami. V januári 1998 bola organizácia znovu premenovaná a dodnes nesie názov Základná organizácia Únie žien Slovenska. V roku 1973 vznikla ženská spevácka skupina, ktorá sa postupne doplňovala o mužov, rozširovala svoj repertuár a účinkuje dodnes pod názvom Folklórna skupina Krnčianka. ZO Únie žien v Krnči úzko spolupracuje s Obcou Krnča a to hlavne podieľaním sa na rôznych obecných podujatiach kultúrnym programom a prípravou občerstvenia. Z príležitosti Dňa matiek členky organizácie spolu so starostom obce,  poslancami obecného zastupiteľstva a žiakmi základnej školy navštevujú občianky nad 80 rokov. Obec Krnča im zakúpi kvet a deti im vlastnoručne vyhotovia malý darček Únia žien má svadobku – servis na slávnostné stolovanie pre 120 ľudí - ,ktoré zapožičiava. Kroniku organizácie od roku 1962 do roku 1987 viedla Anna Krošláková a od roku 1990 ju vedie Viera Vargová. V súčasnosti má organizácia 67 členiek ,  9- členný výbor a revíznu komisiu.

 


 

webygroup
Obraciame sa na občanov, aby sa zapojili do hlasovania a vybrali názov pre náš nový občasník. Prípadne návrhy názvu občasníka môžete posielať na ocukrnca@stonline.sk alebo prostredníctvom facebookovej stánky obce.
 
 
24

 
 
 
142

 
 
 
113

 
 
 
64

 

Maľovaná mapa

Maľovaná mapa - Topoľčany a okolie

Regionálna rozvojová agentúra TOPOĽČIANSKO

dnes je: 16.9.2019

meniny má: Ľudmila

podrobný kalendár

Za obsah zodpovedá
Ocú Krnča


8074987

Úvodná stránka