Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Krnča, okres Topoľčany

Oznamy

Všeobecné oznamy

Rozpočet obce Krnča na roky 2015-2017

rozpočet.jpg

Rozpočet obce Krnča na roky 2015-2017
viac...

Zverejnené 28.11.2014 -LV-
Aktualizované: 26.2.2015 -LV-


 

Obchodná verejná súťaž na predaj stavebných pozemkov v obci Krnča

pozor.jpg

Obchodná verejná súťaž na predaj stavebných pozemkov v obci Krnča
Obchodná verejná súťaž
na predaj stavebných pozemkov v obci Krnča
parc. č. 1335
 
Vyhlasovateľ
...viac...

Zverejnené 21.10.2019 -LV-


 

Prípad hodný osobitného zreteľa - Západoslovenská distribučná a.s.

ZNAK 43.JPG

OBEC KRNČA
Októbrová 500, 956 19 Krnča
Zámer predať majetok ako prípad osobitného zreteľa

 
————————————————————————————————
V zmysle § 9a ods. 8, pism. e) zák ...viac...

Zverejnené 3.10.2016 -LV-


 

Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky v roku 2020

volby.jpg

O Z N A M
pre voličov, ktorí chcú požiadať
o voľbu poštou
Voľby do Národnej rady Slovenskej
republiky v roku 2020
Emailová adresa obce Krnča
na doručenie žiados ...viac...

Zverejnené 18.10.2019 -LV-


 

Predkladanie žiadostí o dotáciu z rozpočtu obce Krnča

ZNAK 43.JPG

Obec Krnča oznamuje:
Na základe prijatého VZN č.1/2017 termín predkladania žiadostí o dotácie z rozpočtu obce Krnča na rok 2020 je 25.10.2019. 
viac...

Zverejnené 3.10.2019 -LV-


 

Doručenie písomnosti

obalka.jpg

Obec Krnča
Októbrová 500, 956 19 Krnča
____________________________________________________________
Doručenie písomnosti verejnou vyhláškou
 
V Krnči, 26.03.2019
...viac...

Zverejnené 26.3.2019 -LV-


 

Rozpočet Obce Krnča na roky 2016-2018

euro.png

 Rozpočet Obce Krnča na roky 2016-2018
viac...

Zverejnené 14.12.2015 -LV-
Aktualizované: 16.12.2015 -LV-


 

Zasadnutie obecného zastupiteľstva

ZNAK 43.JPG

Obec Krnča, Októbrová 500, 956 19 Krnča
 
Krnča 20.09.2019
 
P O Z V Á N K A
 
V súlade s § 1 ods. 2 písm. a) zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení,
...viac...

Zverejnené 20.9.2019 -LV-


 

Kalendár zvozu odpadu rok 2016 Obec Krnča

Zverejnené 12.1.2016 -LV-
Aktualizované: 15.8.2016 -LV-


 

Zámer predať majetok ako prípad osobitného zreteľa

ZNAK 43.JPG

OBEC KRNČA
Októbrová 500, 956 19 Krnča
Zámer predať majetok ako prípad osobitného zreteľa
———————————————————————————————————————

 
V zmysle § 9a ods. 8, pism. ...viac...

Zverejnené 29.7.2019 -LV-


 

Obecná Knižnica v Krnči - výpožičné hodiny

v_po_i_n_hodiny_v_Obecnej_kni_nici_v_Krn_i_pdf.jpg

Obecná Knižnica v Krnči - výpožičné hodiny 2016
Január 15. 1. a 29. 1.
Február 12. 2. a 26.02.
Marec 13.03
Apríl 1. 4. a 15. 4. a  29. 4.
Máj 13. 5. a 27. 5.
Jún 10.06 ...viac...

Zverejnené 14.1.2016 -LV-


 

Predaj vyradeného majetku obce

LADA.jpg

Predaj majetku obce priamym predajom
 
Obec Krnča v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov na základe uznesenia Obecného zastupiteľstva Krnči  č. 53/20 ...viac...

Zverejnené 24.7.2019 -LV-


 

Záverečný účet obce Krnča a rozpočtového hospodárenia za rok 2015

ZNAK 43.JPG

Záverečný účet obce Krnča a rozpočtového hospodárenia za rok 2015
viac...

Zverejnené 29.3.2016 -LV-


 

Predaj vyradeného majetku obce

Nákladné 2.jpg


 
 
 
 
Predaj majetku obce priamym predajom
 
Obec Krnča v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov na základe uznes ...viac...

Zverejnené 24.7.2019 -LV-


 

Individuálna výročná správa Krnča 2015

kontrola.jpg

Individuálna výročná správa Krnča 2015
viac...

Zverejnené 26.4.2016 -LV-


 

Zasadnutie Obecného zastupiteľstva

ZNAK 43.JPG

Obec Krnča, Októbrová 500, 956 19 Krnča
 
Krnča 21.06.2019
 
P O Z V Á N K A
 
V súlade s § 1 ods. 2 písm. a) zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení,
...viac...

Zverejnené 25.6.2019 -LV-


 

Zasadnutie obecného zastupiteľstva 07.09.2016

ZNAK 43.JPG


 
 
Obec Krnča Vás pozýva na zasadnutie obecného zastupiteľstva dňa (v stredu) 07.09.2016 o 18:00 hodine v budove Obecného úradu v Krnči.
viac...

Zverejnené 2.9.2016 -LV-


 

Zámer predať majetok ako prípad osobitného zreteľa

ZNAK 43.JPG


 
OBEC KRNČA
Októbrová 500, 956 19 Krnča
Zámer predať majetok ako prípad osobitného zreteľa
————————————————————————————————

 
V zmysle § 9a ods. ...viac...

Zverejnené 5.6.2019 -LV-


 

Vývoz PLASTOV

plast.jpg

V pondelok 17.10. od 8:00 bude v našej obci prebiehať zber plastov. Zber budú uskutočňovať pracovníci zbernej spoločnosti, preto žiadame o včasné vyloženie vriec s plastami. Vo vreciach musia byť len ...viac...

Zverejnené 14.10.2016 -LV-


 

Výberové konanie

pozor.jpg

OBEC K R N Č A
956 19 Krnča, Októbrová č. 500
––––––––––––––––––––––––––––––––
 
Obec Krnča, ako zriaďovateľ Základnej školy v Krnči v zmysle §4 zákona NR SR
č. 596/ ...viac...

Zverejnené 13.5.2019 -LV-


 

Sadenie mája

32116968_1825511077499689_3137274568058601472_n.jpg

Saďíme mi máje, pekné zelené, tím krnockím ďievkam pre poťešeňie. 
Saďíme mi máje, pekné zelené, tím krnockím ďievkam pre poťešeňie. 
Saďíme mi máje, len také suché, tím krnockím ďievkam leb ...viac...

Zverejnené 29.4.2019 -LV-


 

Verejné obstarávanie CPV 45000000-7 Stavebné práce - Zberný dvor -Krnča Výzva na predloženie ponuky Určenie predpokladanej hodnoty zákazky Rozpočet

pozor.jpg

                                                             V Ý Z V A
                                                NA PREDLOŽENIE PONUKY
Zadávanie zákazky podľa § 117 zákona č. 343/2 ...viac...

Zverejnené 8.11.2016 -LV-
Aktualizované: 11.11.2016 -LV-


 

Zasadnutie Obecného zastupiteľstva

ZNAK 43.JPG

Obec Krnča, Októbrová 500, 956 19 Krnča
 
Krnča 17.04.2019
 
P O Z V Á N K A
 
V súlade s § 1 ods. 2 písm. a) zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení,
...viac...

Zverejnené 18.4.2019 -LV-


 

Zasadnutie obecného zastupiteľstva

ZNAK 43.JPG

Obec Krnča Vás pozýva na zasadnutie obecného zastupiteľstva dňa (v piatok ) 11.11.2016 o 18:00 hodine v budove Obecného úradu v Krnči.
viac...

Zverejnené 7.11.2016 -LV-


 

Zasadnutie obecného zastupiteľstva

ZNAK 43.JPG

Obec Krnča Vás pozýva na zasadnutie obecného zastupiteľstva dňa (v pondelok ) 14.11.2016 o 18:00 hodine v budove Obecného úradu v Krnči.
viac...

Zverejnené 11.11.2016 -LV-


 

Emailová adresa na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu pre voľby do Európskeho parlamentu

Emailová adresa na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu pre voľby do Európskeho parlamentu: ocukrnca@stoneline.sk 
viac...

Zverejnené 2.4.2019 -LV-


 

ZBER PLASTOV

plast.jpg

V pondelok 12.12. od 8:00 bude v našej obci prebiehať zber plastov. Zber budú uskutočňovať pracovníci zbernej spoločnosti, preto žiadame o včasné vyloženie vriec s plastami. Vo vreciach musia byť len ...viac...

Zverejnené 7.12.2016 -LV-


 

Oznámenie o poskytnutí dotácie a úveru k bytovému domu Krnča 16 b.j.

Foto bytovka Krnča.JPG

Oznámenie o poskytnutí dotácie a úveru k bytovému domu Krnča 16 b.j.
viac...

Zverejnené 27.3.2019 -LV-


 

Verejná vyhláška

kontrola.jpg

Verejná vyhláška
Vec: Odvolanie Ing. Beaty Štangovej, proti rozhodnutiu Obce Krnča, ktorým bola umiestnená stavba „PE Krnča, TS 0040-001, 002 TS, VNV, VNK, VNV“ navrhovateľovi Západoslovenská d ...viac...

Zverejnené 21.11.2016 -LV-


 

Delegačné listiny

volby.jpg

OZNAM
delegačné listiny do okrskovej komisie na voľby do Európskeho parlamentu konané dňa 25.05.2019 je potrebné doručiť počas pracovných dní a úradných hodín na adresu obecného úradu v Krnči ...viac...

Zverejnené 13.3.2019 -LV-


 

POZVÁNKA

kapusnica.png

Už tradične Vás Obec Krnča srdečne pozýva dňa 17.12.2016 o 15:30 na vianočnú HASIČSKÚ kapustnicu, zabíjačkové špeciality, varené vínko, punč a stretnutie s Krnčiankou. Hrať bude skupina RIVA. Príďte s ...viac...

Zverejnené 14.12.2016 -LV-


 

2% DVE PERCENTÁ 2%

OFK 2%.jpg

2% DVE PERCENTÁ 2%
Futbalový klub OFK Krnča si Vás dovoľuje osloviť aby ste venovali 2% svojích daní na podporu ambicií futbalového klubu.
, keď môžete rozhodnúť, kam presne pôjde časť vašic ...viac...

Zverejnené 11.3.2019 -LV-


 

Zasadnutie Obecného zastupiteľstva

ZNAK 43.JPG

Obec Krnča Vás pozýva na Zasadnutie obecného zastupiteľstva dňa (vo štvrtok ) 15.12.2016 o 18:00 hodine v budove Obecného úradu v Krnči.
viac...

Zverejnené 14.12.2016 -LV-


 

Zoznam kandidátov vo voľbách na prezidenta Slovenskej republiky 2019

volby.jpg

Zoznam kandidátov vo voľbách na prezidenta Slovenskej republiky 2019
Kandidáti sú zoradení podľa abecedného poradia:
1. Béla BUGÁR, Ing.,
2. Zuzana ČAPUTOVÁ, Mgr.,
3. Marti ...viac...

Zverejnené 6.3.2019 -LV-


 

Zubná ambulancia Soľčany

15577411_10209078366649576_1888476442_n.jpg

Zverejnené 16.12.2016 -LV-


 

Zasadnutie Obecného zastupiteľstva

ZNAK 43.JPG

Obec Krnča, Októbrová 500, 956 19 Krnča
 
Krnča 15.02.2019
 
P O Z V Á N K A
 
V súlade s § 1 ods. 2 písm. a) zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení,
...viac...

Zverejnené 15.2.2019 -LV-


 

Zasadnutie obecného zastupiteľstva

ZNAK 43.JPG

Obecný úrad Krnča Vás pozýva Zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa 10.03.2017 o 18:00 hodine v budove Obecného úradu.
viac...

Zverejnené 6.3.2017 -LV-


 

Doručenie písomnosti verejnou vyhláškou

obalka.jpg

Obec Krnča
Októbrová 500, 956 19 Krnča
____________________________________________________________
Doručenie písomnosti verejnou vyhláškou
 
V Krnči, 14.02.2019
...viac...

Zverejnené 14.2.2019 -LV-


 

Verejná vyhláška -Stavebné povolenie

kontrola.jpg

Verejná vyhláška  - STAVEBNÉ POVOLENIE 
Stavebík Zsl. distribučná a.s. Bratislava
Stavba : "PE Krnča, TS 0040-001, 002TS, VNV, VNK, VNV" na pozemku par.č. 9/1, 199/1, 821/62, 582/1, 883/ ...viac...

Zverejnené 3.2.2017 -LV-
Aktualizované: 7.2.2017 -LV-


 

Oznámenie o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov

plast.jpg

Oznámenie
o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov
  
     Obec Krnča oznamuje v súlade s §4 ods. 6 Zákona č. 329/2018 o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona ...viac...

Zverejnené 13.2.2019 -LV-
Aktualizované: 28.2.2019 -LV-


 

Výsledky ankety

noviny.jpg

Pred časom sme uverejnili na obecnej stránke www.krnca.sk anketu, kde sme chceli vedieť Váš názor na názov nového občasníka. Do ankety sa zapojilo 117 hlasujúcich s nasledovným výsledkom : 
KRNČI ...viac...

Zverejnené 26.5.2016 -LV-


 

Delegačné listiny

volby.jpg

OZNAM
 
delegačné listiny do okrskovej komisie na voľby prezidenta Slovenskej republiky konané v dňoch 16.3 a 30.3.2019 je potrebné doručiť
 
do 11.02.2019 do 23:59hod.
...viac...

Zverejnené 11.2.2019 -LV-


 

SUPER OSLAVA DŇA DETÍ

mdd2.png

SUPER OSLAVA DŇA DETÍ 
Pozývame všetky deti na super oslavu v sobotu 11.06.2016 o 13:30 na futbalovom ihrisku!
Môžete sa tešiť na :
skákací hrad
športové súťaže a hry
sladké ...viac...

Zverejnené 8.6.2016 -LV-


 

ZBER PLASTOV ZMENA

Separovany zber.jpg

ZMENA harmonogramu zberu plastov - už každý MESIAC! Zároveň sa rozširuje separovaný zber a spolu s PET fľašami zbierame aj TETRAPAK - nápojové kartóny, KOVY-konzervy, plechovky. Všetko smelo do jednéh ...viac...

Zverejnené 8.2.2019 -LV-


 

Zámer prenajať majetok ako prípad hodný osobitného zreteľa

euro.png

OBEC KRNČA Októbrová 500, 956 19 Krnča
Zámer prenajať majetok ako prípad osobitného zreteľa ————————————————————————————————
V zmysle § 9a ods. 9, pism. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majet ...viac...

Zverejnené 3.10.2016 -LV-
Aktualizované: 11.11.2016 -LV-


 

E-mailová adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie pre voľby prezidenta Slovenskej republiky: 

volby.jpg

E-mailová adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do   okrskovej volebnej komisie pre voľby prezidenta Slovenskej republiky: 
ocukrnca@stonline.sk 
 
Emailov ...viac...

Zverejnené 28.1.2019 -LV-
Aktualizované: 4.2.2019 -LV-


 

Zámer predať majetok ako prípad osobitného zreteľa

euro.png

OBEC KRNČA Októbrová 500, 956 19 Krnča
Zámer predať majetok ako prípad osobitného zreteľa ———————————————————————————————
V zmysle § 9a ods. 8, pism. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku ...viac...

Zverejnené 3.10.2016 -LV-
Aktualizované: 11.11.2016 -LV-


 

Zasadnutie Obecného zastupiteľstva

ZNAK 43.JPG

Obec Krnča, Októbrová 500, 956 19 Krnča
 
Krnča 22.01.2019
 
P O Z V Á N K A
 
V súlade s § 1 ods. 2 písm. a) zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení,
...viac...

Zverejnené 22.1.2019 -LV-


 

Zámer predať majetok ako prípad hodný osobitného zreteľa

euro.png

OBEC KRNČA Októbrová 500, 956 19 Krnča
Zámer predať majetok ako prípad osobitného zreteľa ————————————————————————————————
V zmysle § 9a ods. 8, pism. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku ...viac...

Zverejnené 3.10.2016 -LV-
Aktualizované: 11.11.2016 -LV-


 

Zámer prenajať majetok ako prípad osobitného zreteľa

ZNAK 43.JPG

OBEC KRNČA
Októbrová 500, 956 19 Krnča

 
Zámer prenajať majetok ako prípad osobitného zreteľa
———————————————————————————————

 
V zmysle § 9a ods. ...viac...

Zverejnené 11.1.2019 -LV-


 

Zámer prenajať majetok ako prípad hodný osobitného zreteľa

euro.png


 
OBEC KRNČA
Októbrová 500, 956 19 Krnča
Zámer predať majetok ako prípad osobitného zreteľa
 
————————————————————————————————
V zmysle § 9a ods. 8, p ...viac...

Zverejnené 3.10.2016 -LV-
Aktualizované: 21.11.2016 -LV-


 

Šťastné a veselé Vianoce

pohladnica (2).jpg

Z celého srdca prajeme nech do príbytkov Vaších, vchádza vždy ruka v ruke Šťastie,Zdravie a láska..
Prajeme Vám krásne,pokojné a požehnané sviatky Vianočné... 
Do nového roku 2019 veľa úspec ...viac...

Zverejnené 21.12.2018 -LV-


 

Zmena návrhu rozpočtu 2016-2018

Zverejnené 7.12.2015 -LV-
Aktualizované: 11.12.2015 -LV-


 

Ustanovujúce zasadnutie obecné zastupiteľstva

ZNAK 43.JPG

Obec Krnča, Októbrová 500, 956 19 Krnča
Krnča, 04.12.2018
 
P O Z V Á N K A
 
V súlade s §12 ods.1 zák. SNR č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení,
v znení nesko ...viac...

Zverejnené 6.12.2018 -LV-


 

Zámer prenajať majetok ako prípad osobitného zreteľa

pozor.jpg

Zámer prenajať majetok ako prípad osobitného zreteľa
viac...

Zverejnené 5.1.2016 -LV-
Aktualizované: 20.1.2016 -LV-


 

Zasadnutie obecného zastupiteľstva

ZNAK 43.JPG

Obec Krnča, Októbrová 500, 956 19 Krnča
Krnča, 29.11.2018
P O Z V Á N K A 
      V súlade s § 1 ods. 2 písm. a) zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení,
 v znení neskorších ...viac...

Zverejnené 29.11.2018 -LV-


 

Prieskum trhu - výzva na predkladanie ponúk

ZNAK 43.JPG

Prieskum trhu - výzva na predkladanie ponúk
Názov zákazky : Chodník pri ul. Sov. armády  - III/1702 v obci Krnča I. etapa
 
viac...

Zverejnené 14.3.2016 -LV-


 

Príspevky organizáciám a dotácia OFK na rok 2019

ZNAK 43.JPG

Príspevky organizáciám a dotácia OFK na rok 2019
viac...

Zverejnené 23.11.2018 -LV-


 

Zasadnutie Obecného zastupiteľstva

ZNAK 43.JPG

Obec Krnča Vás pozýva na Zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční vo štvrtok  09.06.2016 o 18:00 hodine v budove Obecného úradu v Krnči.
 
Program :
 
Program ...viac...

Zverejnené 8.4.2016 -LV-
Aktualizované: 7.6.2016 -LV-


 

Výsledky komunálnych volieb v obci Krnča

volby.jpg

VÝSLEDKY
KOMUNÁLNYCH VOLIEB KONANÝCH DŇA 10. novembra 2018
V OBCI Krnča

 
Počet zapísaných voličov : 1 121
Odvolilo : 606
Počet volebných obvodov :1
...viac...

Zverejnené 12.11.2018 -LV-
Aktualizované: 15.11.2018 -LV-


 

V Ý Z V A na predloženie ponuky

pozor.jpg

V Ý Z V A
na predloženie ponuky
Zadávanie zákazky podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
...viac...

Zverejnené 17.5.2016 -LV-
Aktualizované: 20.5.2016 -LV-


 

Zasadnutie Obecného zastupiteľstva

ZNAK 43.JPG

Obec Krnča, Októbrová 500, 956 19 Krnča
Krnča, 31.10.2018
 
P O Z V Á N K A
V súlade s § 1 ods. 2 písm. a) zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení,
v znení nesko ...viac...

Zverejnené 2.11.2018 -LV-


 

V Ý Z V A na predloženie ponuky „CPV 71320000-7 Inžinierske projektovanie-“

Fotolia_10056608_Subscription_L-300x300.jpg

                                                  V Ý Z V A
                                 na predloženie ponuky
Zadávanie zákazky podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obsta ...viac...

Zverejnené 31.5.2016 -LV-
Aktualizované: 15.6.2016 -LV-


 

Obchodná verejná súťaž na predaj stavebných pozemkov v obci Krnča

pozor.jpg

Obchodná verejná súťaž na predaj stavebných pozemkov v obci Krnča
Obchodná verejná súťaž
na predaj stavebných pozemkov v obci Krnča
parc. č. 1334 a č. 1335
 
Vyhlaso ...viac...

Zverejnené 31.10.2018 -LV-


 

V Ý Z V A na predloženie ponuky

oznam

V Ý Z V A
na predloženie ponuky
Zadávanie zákazky podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
...viac...

Zverejnené 29.6.2016 -LV-


 

Zámer previesť majetok obce ako prípad hodný osobitného zreteľa

ZNAK 43.JPG

OBEC KRNČA
Októbrová 500, 956 19 Krnča
Zámer predať majetok ako prípad osobitného zreteľa
————————————————————————————————

 
V zmysle § 9a ods. 8, pism. e) zák ...viac...

Zverejnené 18.10.2018 -LV-


 

Obchodno verejná súťaž

paragraf

Zverejnené 6.7.2016

 
Obec Krnča, Októbrová 500, 956 19 Krnča
vyhlasuje
obchodnú verejnú súťaž /OVS/
na odpredaj nehnuteľného majetku parc. EKN číslo 434 v zmysl ...viac...

Zverejnené 30.6.2016 -LV-


 

Zámer previesť majetok obce ako prípad hodný osobitného zreteľa

ZNAK 43.JPG

OBEC KRNČA
Októbrová 500, 956 19 Krnča
Zámer predať majetok ako prípad osobitného zreteľa
————————————————————————————————

 
V zmysle § 9a ods. 8, pism. e) zák ...viac...

Zverejnené 18.10.2018 -LV-


 

Predaj majetku - prípad hodný osobitného zreteľa

euro.png

OBEC KRNČA
Októbrová 500, 956 19 Krnča
Zámer predať majetok ako prípad osobitného zreteľa ———————————————————————————————
V zmysle § 9a ods. 8, pism. e) zákona č. 138/1991 Zb. o m ...viac...

Zverejnené 22.4.2016 -LV-


 

Zámer previesť majetok obce ako prípad hodný osobitného zreteľa

ZNAK 43.JPG

OBEC KRNČA
Októbrová 500, 956 19 Krnča
Zámer predať majetok ako prípad osobitného zreteľa
————————————————————————————————

 
V zmysle § 9a ods. 8, pism. e) zák ...viac...

Zverejnené 18.10.2018 -LV-


 

Zámer prenajať majetok ako prípad hodný osobitného zreteľa

euro.png

OBEC KRNČA
Októbrová 500, 956 19 Krnča
Zámer predať majetok ako prípad osobitného zreteľa ———————————————————————————————
V zmysle § 9a ods. 9, pism. c) zákona č. 138/1991 Zb. o m ...viac...

Zverejnené 22.12.2015 -LV-
Aktualizované: 11.11.2016 -LV-


 

Zámer previesť majetok obce ako prípad hodný osobitného zreteľa

ZNAK 43.JPG

OBEC KRNČA
Októbrová 500, 956 19 Krnča
Zámer predať majetok ako prípad osobitného zreteľa
————————————————————————————————

 
V zmysle § 9a ods. 8, pism. e) zák ...viac...

Zverejnené 18.10.2018 -LV-


 

Zámer predať majetok ako prípad osobitného zreteľa

euro.png

OBEC KRNČA
Októbrová 500, 956 19 Krnča
Zámer predať majetok ako prípad osobitného zreteľa ————————————————————————————————
 
V zmysle § 9a ods. 8, pism. e) zákona č. 138/19 ...viac...

Zverejnené 2.11.2015 -LV-
Aktualizované: 11.11.2016 -LV-


 

NÁVRH VŠEOBECNÉ ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE KRNČA č. ........zo dňa................. o záväzných častiach ÚPD „ Zmeny a doplnky č.1 územného plánu obce Krnča “

ZNAK 43.JPG

NÁVRH
VŠEOBECNÉ ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
OBCE KRNČA
č. ........zo dňa.................
o záväzných častiach ÚPD
„ Zmeny a doplnky č.1 územného plánu obce Krnča “
viac...

Zverejnené 18.10.2018 -LV-


 

Pozor!

ohen.jpg

Zverejnené 15.7.2015 -LV-
Aktualizované: 20.6.2016 -LV-


 

Prehliadka speváckych skupín

PLAGAAT.jpg

Obec Krnča v zastúpení obcí Združenia Mikroregiónu Západný Tríbeč Vás srdečne pozýva na prehliadku speváckych skupín, ktorá sa uskutoční v NEDEĽU 14.10.2018 o 15:30 v kultúrnom dome v Krnči.
V pr ...viac...

Zverejnené 12.10.2018 -LV-


 

NÁVRH Rozpočtu obce Krnča na roky 2016-2018 NÁVRHY VZN

Zverejnené 23.11.2015 -LV-
Aktualizované: 20.6.2016 -LV-


 

ZOZNAM ZAREGISTROVANÝCH KANDIDÁTOV

volby.jpg

ZOZNAM ZAREGISTROVANÝCH KANDIDÁTOV
pre voľby starostu obce
KRNČA
Obec Krnča uverejňuje podľa § 178 ods. 2 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a ...viac...

Zverejnené 3.10.2018 -LV-


 

Oznámenie o výrube

Zverejnené 25.11.2015 -LV-
Aktualizované: 20.6.2016 -LV-


 

OZNAM - emailová adresa na doručovanie oznámenia

volby.jpg

E-mailová adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do miestnej volebnej komisre a okrskovej volebnej komisie: 
ocukrnca@stonline.sk 
 
 
viac...

Zverejnené 6.9.2018 -LV-


 

Vymenovanie zapisovatel'ky okrskovej volebnej komisie

volby.jpg

Vymenovanie zapisovatel'ky okrskovej volebnej komisie
Zapisovateľkou miestnej volebnej komisie v obci Krnča pre Voľby do orgánov samosprávy obci dňa 10. novembra 2018 je:
Ing. Lucia Va ...viac...

Zverejnené 6.9.2018 -LV-


 

Zasadnutie Obecného zastupiteľstva

ZNAK 43.JPG

 Obec Krnča Vás pozýva na zasadnutie obecného zastupiteľstva dňa (štvrtok) 10.12.2015 o 18:00 hodine v budove Obecného úradu v Krnči.
viac...

Zverejnené 9.12.2015 -LV-
Aktualizované: 20.6.2016 -LV-


 

ZASADNUTIE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA

ZNAK 43.JPG

Obec Krnča Vás pozýva na zasadnutie obecného zastupiteľstva dňa (štvrtok) 29.10.2015 o 18:00 hodine v budove Obecného úradu v Krnči.
viac...

Zverejnené 23.10.2015 -LV-
Aktualizované: 20.6.2016 -LV-


 

Vymenovanie zapisovatel'ky miestnej volebnej komisie

volby.jpg

Vymenovanie zapisovatel'ky miestnej volebnej komisie
Zapisovateľkou miestnej volebnej komisie v obci Krnča pre Voľby do orgánov samosprávy obci dňa 10. novembra 2018 je:
Ing. Lucia Var ...viac...

Zverejnené 31.8.2018 -LV-


 

NÁVRH VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE č. 1/2016 o poskytovaní opatrovateľskej služby

kontrola.jpg

NÁVRH  VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE č. 1/2016 o poskytovaní opatrovateľskej služby
 
viac...

Zverejnené 16.12.2015 -LV-
Aktualizované: 20.6.2016 -LV-


 

Určenie volebného obvodu a počtu poslancov pre komunálne voľby 2018 v obci Krnča

volby.jpg

Na základe zákona č. 346/1990 Zb. o vol'bách do orgánov samosprávy obcí v znení neskoršich predpisov  par.9 ods. 3/ a zákona č.369/1990 o obecnom zriadení v zneni neskoršich predpisov / par. 11 odse ...viac...

Zverejnené 16.8.2018 -LV-


 

Kalendár zvozu komunálneho odpadu na rok 2015:

pozor.jpg

Kalendár zvozu komunálneho odpadu na rok 2015: 
Zvoz komunálneho odpadu bude bývať v PIATOK!
jún: 5.6. a 19.6.
júl: 3.7., 17.07., 31.7.
august: 14.08. a 28.08
september: 11.09 ...viac...

Zverejnené 14.5.2015 -LV-
Aktualizované: 20.6.2016 -LV-


 

Zasadnutie Obecného zastupiteľstva

ZNAK 43.JPG

P O Z V Á N K A
 
V súlade s § 1 ods. 2 písm. a) zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení,
v znení neskorších predpisov a § 6 Rokovacieho poriadku obecného zastupiteľstva v Krn ...viac...

Zverejnené 7.8.2018 -LV-


 

Obec Krnča, Matica Slovenská -MO v Krnči Vás srdečne pozývajú na Spomienkové folklórne slávnosti pri príležitosti Roka Ľudovíta Štúra spojené s uvedením do života ZBORNÍKA ĽUDOVÝCH PIESNÍ Z OBCE KRNČA dňa 1.8.2015 (sobota) o 18:00 v KD v Krnči. V kultúrnom programe vystúpia : FS Krnčianka SKUS MS Soljani KUD Slavanija Soljani

11334164_950021991715273_8801134153014960224_o.jpg

Zverejnené 9.7.2015 -LV-
Aktualizované: 20.6.2016 -LV-


 

OSLAVY OBCE KRNČA

PLAGAT.jpg

V roku 2018 oslavuje naša obec KRNČA 835. výročie prvej písomnej zmienky a pri tejto významnej príležitosti Vás srdečne pozývame na OSLAVY, ktoré sa uskutočnia v ďoch 17. 18. a 19. augusta 2018 s boha ...viac...

Zverejnené 2.8.2018 -LV-


 

OZNAMUJEME na základe prijatého VZN č. 15/2009 termin predkladania Žiadosti o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce Krnča na rok 2016 je do 25.10.2015

Zverejnené 2.10.2015 -LV-
Aktualizované: 20.6.2016 -LV-


 

KOMUNÁLNE VOĽBY 2018

volby.jpg

Voľby do orgánov samosprávy obcí
Informácie pre voliča
I
Dátum a čas konania volieb
Voľby do orgánov samosprávy obcí sa konajú
v sobotu 10. novembra 2018 od 7:00 do ...viac...

Zverejnené 11.7.2018 -LV-


 

Rozpočet obce Krnča na roky 2015-2017 3. zmena schválená uznesením OZč. 58/2015 z 29.10.2015

Zverejnené 9.11.2015 -LV-
Aktualizované: 20.6.2016 -LV-


 

MILANOVSKÝ TURNAJ 2018

Milanovsky turnaj.jpg

OFK KRNČA  pozýva už na 20. ročník MILANOVSKÉHO TURNAJA
KEDY: 14.07 o 13:30 hod. 
už sa rozcvičujú : STARÍ PÁNI, HASIČI, MILANOVCI a KOLKÁRI. 
Pripravená bude ako vždy lákavá TOMBOLA ...viac...

Zverejnené 11.7.2018 -LV-


 

Elektronická adresa na doručovanie žiadostí o vydanie hlasovacieho preukazu pri Voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky : ocukrnca@stonline.sk

Elektronická adresa na doručovanie žiadostí o vydanie hlasovacieho preukazu pri Voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky : ocukrnca@stonline.sk 
Žiadosť o vydanie musí byť doručená obci na ...viac...

Zverejnené 16.11.2015 -LV-
Aktualizované: 20.6.2016 -LV-


 

KOMUNÁLNE VOĽBY 2018

volby.jpg

Na základe ustanovenia § 171 ods. 9 a § 176 ods. 8 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Obec zverejnuje p ...viac...

Zverejnené 11.7.2018 -LV-


 

Elektronická adresa na doručovanie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebne komisie starostovi obce : ocukrnca@stonline.sk

Elektronická adresa na doručovanie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebne komisie starostovi obce : ocukrnca@stonline.sk
viac...

Zverejnené 3.12.2015 -LV-
Aktualizované: 20.6.2016 -LV-


 

* 70.výročie * založenia klubu

OFk.jpg

Srdečne Vás pozývame na krnčianský futbalový sviatok...
viac...

Zverejnené 21.6.2018 -LV-


 

Príjemné prežitie vianočných sviatkov a šťastný nový rok 2016 Vám praje Obec Krnča.

vianoce.jpg

Zverejnené 11.12.2015 -LV-
Aktualizované: 20.6.2016 -LV-


 

Mladé UMENIE 2018

33743062_1848599998524130_2427390751194218496_n.jpg

Obec Krnča Vás pozýva na výstavu :
POCTA RUDOVI MELUŠOVI - MLADÉ UMENIE KRNČA 2018 
KEDY : 8.6.2018 - 10.6.2018
KDE : Kultúrny dom Krnča
Vernisáž výstavy so živou hudbou a občerstv ...viac...

Zverejnené 28.5.2018 -LV-


 

Obec Krnča Vás srdečne pozýva dňa 26.12.2015 o 15:30 na vianočnú kapustnicu, zabíjačkové špeciality , varené vínko, punč a stretnutie s Krnčiankou

untitled.png

Zverejnené 22.12.2015 -LV-
Aktualizované: 20.6.2016 -LV-


 

DEŇ DETÍ 2018

MDD.png

OBEC KRNČA Vás   -dečne pozýva na oslavu  DŇA DETÍ  , ktorá sa uskutoční v SOBOTU 2.júna 2018 o 13:00 hodine na futbalovom ihrisku  . Pripravené sú športové hry a súťaže, hasiči, motorkári, maľova ...viac...

Zverejnené 28.5.2018 -LV-


 

Oznam Oznamujeme všetkým politickým subjektom, ktorých kandidátna listina pre voľby do NR SR bola zaregistrovaná, aby v lehote uvedenej v rozhodnutí o vyhlásení volieb a to najneskôr 11.01.2016 do 24.00 hod. delegovali do okrskovej komisie v okrsku vytvoreného na území obce Krnča 1 člena a 1 náhradníka. Dňa 11.01.2016 (pondelok) bude zabezpečená služba na preberanie delegačných listín v čase do 24.00 hod.! Telefonický kontakt : 0910 694 333, 0904 233 200.

pozor.jpg

Oznam
 
Oznamujeme všetkým politickým subjektom, ktorých kandidátna listina pre voľby do NR SR bola zaregistrovaná, aby v lehote uvedenej v rozhodnutí o vyhlásení volieb a to najneskôr 1 ...viac...

Zverejnené 11.1.2016 -LV-
Aktualizované: 20.6.2016 -LV-


 

Zasadnutie obecného zastupiteľstva

ZNAK 43.JPG

 
                                                Obec Krnča Vás pozýva na zasadnutie obecného zastupiteľstva dňa v stredu 02.05.2018 o 18:30 hodine v budove Obecného úradu v Krnči.
viac...

Zverejnené 24.4.2018 -LV-
Aktualizované: 2.5.2018 -LV-


 

Oznámenie o výrube

pozor.jpg

Informácie o správnych konaniach v zmysle § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.
viac...

Zverejnené 21.1.2016 -LV-
Aktualizované: 20.6.2016 -LV-


 

Stavanie mája 2018

Stavanie-maja.JPG

Pozývame Vás na tradičné sadenie Mája, ktoré sa uskutoční v pondelok 30. apríla 2018 o 19:00 hod pri Kultúrnom dome v Krnči. Pripravené je aj malé občerstvenie.
viac...

Zverejnené 27.4.2018 -LV-


 

Zasadnutie obecného zastupiteľstva 22.01.2016

ZNAK 43.JPG

Obec Krnča Vás pozýva na zasadnutie obecného zastupiteľstva dňa (piatok) 22.01.2016 o 18:00 hodine v budove Obecného úradu v Krnči.
viac...

Zverejnené 21.1.2016 -LV-
Aktualizované: 20.6.2016 -LV-


 

BYTOVKA - žiadosti

bytovka.jpg

Obec Krnča oznamuje záujemcov o nájomné byty, že v priebehu roka 2018 bude dokončený bytový dom so 16 bytovými jednotkami. 
V prípade záujmu je potrebné vyplniť a doručiť na obecný úrad nižšie ...viac...

Zverejnené 27.3.2018 -LV-
Aktualizované: 12.2.2019 -LV-


 

DVE PERCENTÁ 2016

OFK 2%.jpg

Futbalový klub OFK Krnča si Vás dovoľuje osloviť aby ste venovali 2% svojích daní na podporu ambicií futbalového klubu.
Opäť je tu čas, keď môžete rozhodnúť, kam presne pôjde časť vašich zaplaten ...viac...

Zverejnené 10.2.2016 -LV-
Aktualizované: 20.6.2016 -LV-


 

Zasadnutie Obecného zastupiteľstva

ZNAK 43.JPG


Obec Krnča, Októbrová 500, 956 19 Krnča
Krnča, 02.03.2018
 
 
 
P O Z V Á N K A
 
V súlade s § 1 ods. 2 písm. a) zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obe ...viac...

Zverejnené 7.3.2018 -LV-


 

Prerušená distribúcia elektriny

pozor.jpg

Západoslovenská distribučná a.s oznamuje že 24.02.2016 bude od 08.00 do 14:00 prerušená distribúcia elektriky na nasledovných uliciach v obci : 9. mája, Februárová, Lesná, Partizánska, Pod Hájmi, Pod ...viac...

Zverejnené 18.2.2016 -LV-
Aktualizované: 20.6.2016 -LV-


 

2% DVE PERCENTÁ 2%

OFK 2%.jpg

2% DVE PERCENTÁ 2%
Futbalový klub OFK Krnča si Vás dovoľuje osloviť aby ste venovali 2% svojích daní na podporu ambicií futbalového klubu.
Opäť je tu čas, keď môžete rozhodnúť, kam presn ...viac...

Zverejnené 7.3.2018 -LV-


 

Oznámenie o výrube

pozor.jpg

Informácie o správnych konaniach v zmysle § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z.
o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (v tabuľke uvádzaný ako
„zákon“),
ktorý bol novel ...viac...

Zverejnené 18.3.2016 -LV-
Aktualizované: 20.6.2016 -LV-


 

KAPUSTNICA

kapusta.jpg

Obec Krnča Vás pozýva na HASIČSKÚ KAPUSTNICU, ZABÍJAČKOVÉ ŠPECIALITY, VARENÉ VÍNKO, PUNČ a stretnutie s FS KRNČIANKOU v sobotu 16.12.2017 o 16:00 pred Kultúrnym domom. O výbornú tanečnú zábavu sa post ...viac...

Zverejnené 12.12.2017 -LV-


 

Výzva na vykonanie voľby členov Rady školy

pozor.jpg

Výzva na vykonanie voľby členov Rady školy 
V súlade s ustanovením § 24 ods. 16 zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov a o zmene ...viac...

Zverejnené 14.4.2016 -LV-
Aktualizované: 20.6.2016 -LV-


 

Zasadnutie Obecného zastupiteľstva

ZNAK 43.JPG

Obec Krnča, Októbrová 500, 956 19 Krnča
Krnča, 07.12.2017
 
 
 
P O Z V Á N K A
 
V súlade s § 1 ods. 2 písm. a) zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zri ...viac...

Zverejnené 7.12.2017 -LV-


 

STAVANIE MÁJA

WP_20150430_023.jpg

Pozývame Vás na tradičné sadenie Mája, ktoré sa uskutoční v sobotu 30. apríla 2016 o 19:00 hod pri Kultúrnom dome v Krnči. Pripravené je aj malé občerstvenie a výborné štrúdle od pána Andreja Konca. ...viac...

Zverejnené 28.4.2016 -LV-
Aktualizované: 20.6.2016 -LV-


 

Sadzobník správnych poplatkov

euro.png

Národná rada Slovenskej republiky 6. septembra 2017 schválila zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákono ...viac...

Zverejnené 8.12.2017 -LV-


 

Deň narcisov 2016

getpicture.jpg

Žiaci Základnej školy v Krnči so svojimi pani učiteľkami budú zajtra 15.4.2016 PIATOK prechádzať ulicami obce v čase od 8:30 do 11:30 hod. a budú darovať obyvateľom žlté narcisy za dobrovoľný príspevo ...viac...

Zverejnené 2.5.2016 -LV-
Aktualizované: 20.6.2016 -LV-


 

Oznámenie - ukončenia platnosti užívania doterajších náhradných pozemkov podľa pôvodného § 15 zákona č.330/1991 Zb.

pozor.jpg

Oznámenie - ukončenia platnosti užívania doterajších náhradných pozemkov podľa pôvodného § 15 zákona č.330/1991 Zb.
viac...

Zverejnené 20.11.2017 -LV-


 

Návrh VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE č. 3 /2016 o určení názvov ulíc na území obce Krnča

kontrola.jpg

                                Návrh
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
č. 3 /2016
o určení názvov ulíc na území obce Krnča
Obecné zastupite stvo v Krnči na základe ustanovenia § 6 ods. ...viac...

Zverejnené 20.5.2016 -LV-
Aktualizované: 20.6.2016 -LV-


 

Návrh rozpočtu 2018-2019-2020

euro.png

Návrh rozpočtu  2018-2019-2020
viac...

Zverejnené 27.11.2017 -LV-


 

U Z N E S E N I A z ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Krnča zo dňa 2.1.2015

ZNAK 43.JPG

                                  U Z N E S E N I A
z ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Krnča
zo dňa 2.1.2015
viac...

Zverejnené 13.1.2015 -LV-
Aktualizované: 26.2.2015 -LV-


 

Výsledky volieb do VÚC 2017

volby.jpg

Uverejnenie výsledkov volieb poslancov zastupiteľstva a volieb predsedu Nitrianskeho samosprávneho kraja v obci Krnča
 
 
 
Počet platných hlasov odovzdaných pre jednotlivý ...viac...

Zverejnené 7.11.2017 -LV-


 

Poplatky za nájmy obecných budov

euro.png

Poplatky za nájmy obecných budov:
  Kultúrny dom:
 30EUR/každý začatý deň /mimo vykurovacej sezóny/
40EUR/každý začatý deň /vykurovacia sezóna/
Komerčné účely:
40EUR/každý ...viac...

Zverejnené 26.2.2015 -LV-


 

Zasadnutie obecného zastupiteľstva

ZNAK 43.JPG

Obec Krnča, Októbrová 500, 956 19 Krnča
Krnča, 31.10.2017
 
 
 
P O Z V Á N K A
 
V súlade s § 1 ods. 2 písm. a) zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom z ...viac...

Zverejnené 2.11.2017 -LV-


 

Povinnosti stavebníkov pri činnostiach v ochranných a bezpečnostných pásmach plynárenských zariadení, Využite ON-LINE FORMULÁRE a pripojte sa k plynu elektronicky. Už nie je potrebné navštíviť zákaznícke kancelárie, ani zasielať žiadosti poštou.

SPP logo.jpg

Povinnosti stavebníkov pri činnostiach v ochranných a bezpečnostných pásmach plynárenských zariadení 
V záujme predchádzať poškodzovaniu plynárenských zariadení, únikom plynu a vzniku škôd na z ...viac...

Zverejnené 12.3.2015 -LV-
Aktualizované: 24.3.2015 -LV-


 

Rekonštrukcia vozovky III/1702 Rázcestie – Krnča

21435765_299161953825462_267947577779945472_n.jpg

Žiadame občanov aby rešpektovali dopravné obmedzenia na ceste III/1702 Rázcestie – Krnča počas rekonštrukcie vozovky, ktorá je plánovaná od 27.10 do 30.11.2017
viac...

Zverejnené 25.10.2017 -LV-


 

Návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Krnča na I. polrok 2015

kontrola.jpg

Návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Krnča na I. polrok 2015
viac...

Zverejnené 26.1.2015 -LV-
Aktualizované: 26.2.2015 -LV-


 

VÝSLEDOK VYBAVENIA PETÍCIE

podpisovanie.jpg

Dňa 23. augusta 2017 bola na Obecný úrad v Krnči doručená obecnému zastupiteľstvu Petícia za vydanie nesúhlasného stanoviska obce Krnča k veci predloženej spoločnosťou PORFIX Sand, s.r.o.: Žiadosť o s ...viac...

Zverejnené 19.10.2017 -LV-


 

Oznámenei o zmene prevádzkových hodín Pošta Krnča

stiahnuť.png

Oznámenie o zmene prevádzkových hodín Pošta Krnča:
Dočasne upravené otváracie hodiny v termíne : 27.7. do 31.7.2015
 
Dočasné otváracie hodiny Pošty Krnča budú :
Pondelok a ...viac...

Zverejnené 24.7.2015 -LV-
Aktualizované: 21.8.2015 -LV-


 

ZASADNUTIE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA

ZNAK 43.JPG

Obec Krnča, Októbrová 500, 956 19 Krnča
Krnča, 05.10.2017
 
P O Z V Á N K A
V súlade s § 1 ods. 2 písm. a) zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení,
v znení nesko ...viac...

Zverejnené 9.10.2017 -LV-


 

Obec Krnča Vás pozýva na zasadnutie obecného zastupiteľstva dňa (štvrtok) 20.8.2015 o 18:00 hodine v budove Obecného úradu v Krnči.

ZNAK 43.JPG

 
Obec Krnča Vás pozýva na zasadnutie obecného zastupiteľstva dňa (štvrtok) 20.8.2015 o 18:00 hodine v budove Obecného úradu v Krnči.
viac...

Zverejnené 17.8.2015 -LV-
Aktualizované: 21.8.2015 -LV-


 

Oznam - Voľby VUC 2017 - delegovanie

volby.jpg

Oznam
Oznamujeme všetkým politickým subjektom, ktorých kandidátna listina pre voľby do VUC bola zaregistrovaná, aby v lehote uvedenej v rozhodnutí o vyhlásení volieb a to najneskôr do 5. októbr ...viac...

Zverejnené 3.10.2017 -LV-


 

Odporúčania pre obyvateľstvo v prípade vzniku mimoriadnej udalosti

pozor.jpg

 Maximálna teplota
2. stupeň
Maximálna teplota vzduchu v rozpätí od (Teplota, > 35 C):
a) vyhýbať sa pobytu na priamom slnku, najmä na poludnie a popoludní,
b) nenechávať deti a ...viac...

Zverejnené 19.8.2011
Aktualizované: 26.2.2015 -LV-


 

Voľby do orgánov samosprávnych krajov v r.2017 - zoznam zaregistrovaných kandidátov

volby.jpg

Voľby do orgánov samosprávnych krajov v r.2017 - zoznam zaregistrovaných kandidátov
viac...

Zverejnené 21.9.2017 -LV-


 

!MDD! Pozývame všetky DETI na super oslavu v sobotu 30.05.2015 o 15:00 hodine na futbalovom ihrisku. Radi privítame rodičov a všetkých občanov.

MDD.png!MDD ! Pozývame všetky DETI na super oslavu v sobotu 30.05.2015 o 15:00 hodine na futbalovom ihrisku. Radi privítame rodičov a všetkých občanov. 
Pripravené sú :
športové súťaž ...viac...

Zverejnené 26.5.2015 -LV-
Aktualizované: 24.7.2015 -LV-


 

Udalosti spojené so SNP si koncom augusta pripomíname aj v našej obci.

vatra.jpg

„...Postoj synku, vnuk náš milý, nože postoj na chvíľku.
Prečítaj čo nápis vraví, tu na tomto pamätníku.
Nože postoj, počúvaj, ako šumí hora, les.
Odkaz padlých bojovníkov, už ty budeš ...viac...

Zverejnené 25.8.2017 -LV-


 

Obecný Futbalový Klub KRNČA Vás srdečne pozýva na 17. ročník Milanovského turnaja dňa 18.07.2015 o 13:30. Mužstvá: STARÍ PÁNI HASIČI MILANOVCI KOLKÁRI Hrať bude živá hudba: skupina RIVA. Pripravené sú detské atrakcie. Už tradične bohatá tombola s hlavou cenou LED televízor,... Môžme sa tešiť na výborné pivko, guláš, klobásky a veľa dobre nálady.

11.jpg

Zverejnené 9.7.2015 -LV-
Aktualizované: 24.7.2015 -LV-


 

Elektronická adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie

volby.jpg

Elektronická adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie: ocukrnca@stonline.sk
viac...

Zverejnené 21.8.2017 -LV-


 

Zasadnutie obecného zastupiteľstva 05.06.2015 t.j. piatok o 18,00 hod. sa uskutoční zasadnutie obecného zastupiteľstva, v budove Obecného úradu Krnča.

getpicture_icon.jpg


Zasadnutie obecného zastupiteľstva
05.06.2015 t.j. piatok o 18,00 hod. sa uskutoční zasadnutie obecného zastupiteľstva, v budove Obecného úradu Krnča.
 
 
 
Mate ...viac...

Zverejnené 25.5.2015 -LV-


 

Zasadnutie Obecného zastupiteľstva

ZNAK 43.JPG

Obec Krnča Vás pozýva na zasadnutie obecného zastupiteľstva dňa štvrtok 10.08.2017 o 18:00 hodine v budove Obecného úradu v Krnči.
viac...

Zverejnené 2.8.2017 -LV-


 

Návrh rozpočtu 2014

Na podstránke Hospodárenie obce je pridaný Návrh rozpočtu obce na rok 2014.
viac...

Zverejnené 21.11.2013 -LV-
Aktualizované: 4.12.2014 -LV-


 

Správa nezávislého audítora

kontrola.jpg

Správa nezávislého audítora
viac...

Zverejnené 21.6.2017 -LV-


 

Pozvánka na zasadnutie OZ

Pozývame Vás na zasadnutie Obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční 28.11.2013 o 18:00 v budove obecného úradu. Material k zastupitelstvu : http://www.krnca.sk/index.php?id_menu=36510&module_action ...viac...

Zverejnené 21.11.2013 -LV-
Aktualizované: 4.12.2014 -LV-


 

Odstávka dodávky pitnej vody

voda.jpg

Oznamujeme obyvateľom, že dňa 08.06.2017 (vo štvrtok ) bude pre opravu vodovodu odstávka dodávky pitnej vody od 14:00 hodiny.
viac...

Zverejnené 7.6.2017 -LV-


 

Sadzobník poplatkov - prístup k informáciám

euro.png

Sadzobník poplatkov - prístup k informáciám
viac...

Zverejnené 10.2.2012 -LV-
Aktualizované: 26.2.2015 -LV-


 

Obchodná verejná súťaž

euro.png

Obec Krnča, Októbrová 500, 956 19 Krnča
                       vyhlasuje
obchodnú verejnú súťaž /OVS/
na odpredaj nehnuteľného majetku parc. EKN číslo 433 v zmysle § 9a ods. 1 písm. a ...viac...

Zverejnené 6.6.2017 -LV-


 

Návrh rozpočtu obce Krnča na roky 214-2016

Zverejnené 2.12.2013 -LV-
Aktualizované: 4.12.2014 -LV-


 

V zmysle § 9a ods. 8, pism. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obci v platnom znení predkladáme návrh na predaj majetku obce ako prípad hodný osobitného zreteľa

pozor.jpg

OBEC KRNČA
Októbrová 500, 956 19 Krnča
Zámer predať majetok ako prípad osobitného zreteľa
————————————————————————————————

 
V zmysle § 9a ods. 8, pism. e) zák ...viac...

Zverejnené 6.6.2017 -LV-


 

Informácie o správnych konaniach v zmysle § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (v tabuľke uvádzaný ako „zákon“)

Informácie o správnych konaniach v zmysle § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (v tabuľke uvádzaný ako „zákon“),
ktorý bol novelizovan ...viac...

Zverejnené 3.12.2013 -LV-


 

Výberové konanie na obsadenie funkcie: riaditel'a/ky Materskej školy, Mládežnícka 504/15, 95619 Krnča

pozor.jpg


OBEC K R N Č A
956 19 Krnča, Októbrová č. 500
––––––––––––––––––––––––––––––––
 
Obec Krnča, ako zriaďovateľ Materskej školy v Krnči v zmysle §4 l zákona NR SR
...viac...

Zverejnené 1.6.2017 -LV-


 

Zasadnutie obecného zastupitel'stva

Obec Krnča Vás pozýva na zasadnutie Obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa 10.12.2013 t.j. v utorok  o 18:00 hodine v budove Obecného úradu Krnča. 
 
Program :
1. O ...viac...

Zverejnené 6.12.2013 -LV-


 

Zasadnutie obecného Zastupiteľstva

ZNAK 43.JPG

Pozývame Vás na  zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční v budove Obecného úradu Krnča, dňa 12.05.2017 t.j. piatok o 18,00 hod.
viac...

Zverejnené 5.5.2017 -LV-


 

Zasadnutie obecného zastupiteľstva

Obec Krnča Vás pozýva dňa 9.1.2014 t.j. vo štvrtok o 18,00 hod. zasadnutie  Obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční v budove Obecného úradu Krnča.
viac...

Zverejnené 8.1.2014 -LV-


 

V zmysle § 9a ods. 8, pism. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obci v platnom znení predkladáme návrh na predaj majetku obce ako prípad hodný osobitného zreteľa

pozor.jpg

                                                     OBEC KRNČA
Októbrová 500, 956 19 Krnča
Zámer predať majetok ako prípad osobitného zreteľa
———————————————————————————————
...viac...

Zverejnené 12.4.2017 -LV-


 

Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva

Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva
 
dňa 20.3.2014 t.j. vo štvrtok o 18:00 hod. bude zasadnutie Obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční v budove Obecného úradu Krnča.
...viac...

Zverejnené 17.3.2014 -LV-
Aktualizované: 4.12.2014 -LV-


 

BESEDA s prof. PhDr. Jánom Lukačkom CSc.

beseda2.jpg

Obec Krnča, obecná knižnica a Regionálne združenie inteligencie Ponitria Vás srdečne pozývajú na besedu s naším rodákom, historikom prof. PhDr. Jánom Lukačkom CSc. o jeho celoživotnom diele, novej kni ...viac...

Zverejnené 5.4.2017 -LV-


 

Informácie o správnych konaniach v zmysle § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (v tabuľke uvádzaný ako „zákon“)

Zverejnené 21.3.2014 -LV-


 

Oslobodenie obce Krnča

12977106_1106052796112191_7462183818262180058_o.jpg

Srdečne Vás pozývame na slávnostné kladenie vencov pri príležitosti Oslobodenia obce Krnča. Stretnutie je v piatok 31.3.2017 o 18-tej hodine pred Obecným úradom.
viac...

Zverejnené 30.3.2017 -LV-


 

Vyberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa/-kyZákladnej školy, Sovietskej armády 493/66, 956 19 Krnča

Zriaďovateľ: Obec Krnča, 956 19 Krnča,  Októbrová č. 500
v y h l a s u j e podľa ustanovenia  § 4 zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve
a školskej samospráve a o zmene a dopl ...viac...

Zverejnené 23.5.2014 -LV-
Aktualizované: 4.12.2014 -LV-


 

OZNÁMENIE O PRIJÍMANÍ DETÍ DO MATERSKEJ ŠKOLY PRE ŠKOLSKÝ ROK 2017/2018

deti-obr.jpg

                OZNÁMENIE O PRIJÍMANÍ DETÍ DO MATERSKEJ ŠKOLY
                                         PRE ŠKOLSKÝ ROK 2017/2018

Podávanie žiadosti na prijatie detí do materskej škol ...viac...

Zverejnené 24.3.2017 -LV-


 

2% DVE PERCENTÁ 2%

OFK 2%.jpg

2% DVE PERCENTÁ 2%
Futbalový klub OFK Krnča si Vás dovoľuje osloviť aby ste venovali 2% svojích daní na podporu ambicií futbalového klubu.
Opäť je tu čas, keď môžete rozhodnúť, kam presn ...viac...

Zverejnené 15.2.2017 -LV-


 

Záverečný účet obce Krnča 2013

http://www.krnca.sk/?id_menu=60063&limited_level=1&stop_menu=60063&hyb=60063
viac...

Zverejnené 26.5.2014 -LV-
Aktualizované: 26.2.2015 -LV-


 

Zasadnutie obecného zastupiteľstva

Dňa 29.5.2014 sa v budove obecného úradu uskutoční zasadnutie obecného zastupiteľstva o 18:00 hodine. 
viac...

Zverejnené 26.5.2014 -LV-
Aktualizované: 28.5.2014 -LV-


 

Informácie o správnych konaniach v zmysle § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (v tabuľke uvádzaný ako „zákon“)

strom.jpg

Informácie o správnych konaniach v zmysle § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (v tabuľke uvádzaný ako „zákon“),
ktorý bol novelizovaný ...viac...

Zverejnené 7.2.2017 -LV-


 

Oznam

                                                                         Oznam

                                Obec Krnča, Októbrová č. 500, 956 19 Krnča
                       ...viac...

Zverejnené 28.5.2014 -LV-
Aktualizované: 11.7.2014 -LV-


 

Výrub stromov

kontrola.jpg

Informácie o správnych konaniach v zmysle § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (v tabuľke uvádzaný ako „zákon“),
ktorý bol novelizovaný ...viac...

Zverejnené 16.12.2016 -LV-


 

Súhrná správa s nízkou hodnodtou s cenami vyššími ako 1000 € za obdobie od 1.1.2014 do 31.3.2014

Zverejnené 13.6.2014 -LV-
Aktualizované: 7.1.2015 -LV-


 

Rekonštrukcia priestranstva pred domom smútku

DSCF7850.JPG

V roku 2016 sa podarilo zrekonštruovať, skultúrniť priestranstvo pred domom smútku a vybudovať chodník zo zámkovej dlažby k zadnej bráne. Opravená bola aj studňa, schody do WC a lavičky. Na osadenie e ...viac...

Zverejnené 13.12.2016 -LV-


 

Počet obyvateľov obce Krnča ku dňu 21.8.2014 je 1355 obyvateľov.

Zverejnené 21.8.2014 -LV-
Aktualizované: 4.12.2014 -LV-


 

Vysvedčenie pre starostov a primátorov.

Screenshot 2016-11-25 09.12.54.png

V celoslovenskom hodnotení nás ekonomický inštitút ohodnotil ako obec s výborným finančným zdravím. Rebríček zostavuje ekonomický inštitút INEKO. Ide o mimovládnu neziskovú organizáciu, ktorej cieľom ...viac...

Zverejnené 25.11.2016 -LV-


 

OBEC KRNČA vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta hlavného kontrolóra pre obec Krnča na obdobie rokov 2015-2021

OBEC KRNČA, 956 Krnča, Októbrová č.500,  vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta hlavného kontrolóra pre obec Krnča na obdobie rokov 2015-2021
viac...

Zverejnené 1.10.2014 -LV-


 

Halový turnaj

1.jpg

Vynikajúci úspech dosiahli dňa 19.11.2016 na halovom turnaji v Topoľčanoch žiaci OFK Krnča - kategória U15, keď obsadili 3. miesto a náš hráč Dávid Knápek bol vyhlásený za najlepšieho hráča turnaja. C ...viac...

Zverejnené 21.11.2016 -LV-


 

VYHLÁSENIE KANDIDATÚRY

Zverejnené 6.10.2014 -LV-


 

Rekonštrukcia miestnych komunikácií

DSCF7838.JPG

Aj v roku 2016 sa pokračovalo v rekonštrukcií miestnych komunikácií. Nový asfaltový povrch a dažďový kanál získala časť ulice Športovej (452m ), nový asfaltový povrch je aj na časti ulice Partizánskej ...viac...

Zverejnené 16.11.2016 -LV-


 

Návrh rozpočtu obce Krnča na roky 2015-2017 -príjmová časť Kultúra, ostatné výdavky. Príspevky organizaciám a dotácie na rok 2015 Návrh rozpočtu obce Krnča na roky 2015-2017 -výdavková časť

Zverejnené 14.11.2014 -LV-
Aktualizované: 27.11.2014 -LV-


 

POZVÁNKA

kovarce, MZT, NSK, Krnča

Mikroregión Západný Tríbeč a obec Kovarce s finančnou podporou Nitrianskeho samosprávneho kraja Vás srdečne pozýva na PREHLIADKU SPEVÁCKYCH SKUPÍN dňa 12.11.2016 o 17:00 hod. v kinosále Kultúrneho dom ...viac...

Zverejnené 10.11.2016 -LV-


 

Obec Krnča, Októbrová 500, 956 19 Krnča

 

O Z N A M     

 Pozývame Vás

na ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva,

ktoré sa uskutoční v kinosále kultúrneho domu Krnča v zákonom stanovenom

 termíne dňa 2.1.2015 t.j. piatok o 18,00 hod.

 

Program:

1.     Otvorenie zasadnutia

2.     Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice

3.     Informácia predsedu MVK o výsledkoch volieb do orgánov samosprávy obcí – o výsledku volieb starostu  a poslancov

4.     Poďakovanie bývalým poslancom OZ

5.     Odovzdanie osvedčení o zvolení novozvolenému starostovi a poslancom OZ

6.     Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce, prevzatie insígnií a prevzatie vedenia ustanovujúceho zasadnutia OZ

7.     Zloženie sľubu poslancov novozvoleného OZ

8.     Overenie zloženia sľubu

9.     Príhovor starostu

10. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia OZ

11. Voľba návrhovej komisie

12. Informácia starostu o poverení zástupcu starostu

13. Poverenie poslanca OZ, ktorý bude oprávnený zvolávať zasadnutia OZ

14. Zriadenie obecnej rady a voľba jej členov

15. Zriadenie komisií OZ, voľba predsedu a členov komisií

16. Určenie platu starostu obce

17. Informácia o delimitácii funkcie starostu

18. Diskusia

19. Záver

 

                                                                                          Ing. Jaroslav Kačina

v Krnči 11.12.2014                                                                starosta obce

 

viac...


 

Internetová tržnica Farmička.sk

ilustracny obrazok (1).jpg

Internetová tržnica Farmička.sk
 
Záujemcovia o kvalitné domáce potraviny zo všetkých regiónov Slovenska ako aj ich
výrobcovia môžu bezplatne využívať slúžby internetovej tržnice ...viac...

Zverejnené 26.7.2016 -LV-


 

Predaj prebytočného majetku obce Krnča.

Obec Krnča ponúka na predaj prebytočný majetok.  Záujemcovia môžu vykonať obhliadku na obecnom úrade v rámci úradných hodín. Cenové ponuky môžete odovzdať na obecnom úrade v zalepenej obálke s označen ...viac...

Zverejnené 3.2.2015 -LV-


 

Dôchodca prebicykluje každú obec Slovenska.

starosta

Dôchodca prebicykluje každú obec Slovenska.
Šliape do pedálov a navštevuje jednu slovenskú obec za druhou. 64 ročný dôchodca z dediny Poša v okrese Vranov na Topľou si plní detský sen. Svoju púť ...viac...

Zverejnené 22.7.2016 -LV-


 

Komisia kultúry a obec Krnča Vás pozýva na Fašiangovú zábavu so skupinou Progres dňa 13.2.2015

fasiangy letacik maly- tlac-page-001.jpg

Zverejnené 3.2.2015 -LV-


 

Vyhodnotenie štandardov kvality dodávky pitnej vody verejným vodovodom 2015

info

Obec Krnča na základe § 22 ods. 4 písm. h) zákona č. 250/2012 Z.z. predkladá vyhodnotenie štandardov kvality dodávky pitnej vody verejným vodovodom za rok 2015. Toto vyhodnotenie je zverejnené na webo ...viac...

Zverejnené 15.6.2016 -LV-
Aktualizované: 17.6.2016


 

!!!!Pozvánka na korčuľovanie!!!!

korčulovanie.jpg


Komisia mládeže a športu v Krnči srdečne pozýva na korčuľovanie deti, mládež a rodičov, ktoré sa uskotoční na zimnom štadióne v Topoľčanoch dňa 28.2.2015 (tj. v sobotu) od 16:30 do 17:30 hodin ...viac...

Zverejnené 24.2.2015 -LV-


 

Krnča sa lúčila s hráčom, rozhodcom i fanúšikmi výhrou

OFK.jpg

Futbalisti Krnče v poslednom domácom zápase aktuálnej sezóny porazili doma Čermany 4:1.
Krnča – Čermany 4:1 (1:0)
Po úvodných ceremóniách, kedy sa domáci lúčili s aktívnym hráčov Martino ...viac...

Zverejnené 6.6.2016 -LV-


 

Projektová dokumentácia k Autobusové zastávky v Krnči

Zverejnené 22.3.2013 -LV-
Aktualizované: 26.2.2015 -LV-


 

Zber použitých atramentových cartridgov a laserových tonerov do tlačiarní,

13225048_10207371877348410_1477300166_o.jpg

Radi by sme Vám predstavili nový ekologický program v našej obci zameraný na zber použitých atramentových cartridgov a laserových tonerov do tlačiarní, ktoré nepatria do komunálneho odpadu. Predstavuj ...viac...

Zverejnené 20.5.2016 -LV-


 

DVE PERCENTÁ 2015

unnamed.jpg

DVE PERCENTÁ 2015
Futbalový klub OFK Krnča si Vás dovoľuje osloviť aby ste venovali 2% svojích daní na podporu ambicií futbalového klubu.
Opäť je tu čas, keď môžete rozhodnúť, kam presne pôj ...viac...

Zverejnené 12.3.2015 -LV-


 

Bibliografia Fridricha Konrada

11720582_10206831243752908_253909154_n.jpg

Tribečská knižnica v Topoľčanoch pripravuje personálne bibliografie a bibliografické letáky regionálnych osobností,ktorí vytvárajú a vytvárali trvalé hodnoty a tak prispeli svojou prácou k zviditeľňov ...viac...

Zverejnené 17.3.2016 -LV-


 

Zasadnutie obecného zastupiteľstva

ZNAK 43.JPG

Dňa 27.3.2015 sa v budove obecného úradu uskutoční zasadnutie obecného zastupiteľstva o 18:00 hodine. 
viac...

Zverejnené 19.3.2015 -LV-
Aktualizované: 24.3.2015 -LV-


 

Obec Krnča - Obec s predpokladom stabilného rozvoja

file-page1.jpg


Obec Krnča - Obec s predpokladom stabilného rozvoja
Naša obec bola vyhodnotená za rok 2015 z 2926 slovenských obcí a miest, ktoré prešli ratingom na základe ekonomických údajov, legislatívy ...viac...

Zverejnené 1.3.2016 -LV-


 

PRIESKUM TRHU - výzva na predkladanie ponúk, spracovaná v zmysle § 9ods. 9 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

pozor.jpg

Zverejnené 9.4.2015 -LV-


 

Výsledky volieb do Národnej rady Slovenskej republiky 2016 v obci Krnča

ZNAK 43.JPG

Okrsková volebná komisia v Krnči zverejňuje výsledky hlasovania vo voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky dňa 5.marca 2016 vo volebnom okrsku č.1 Krnča
 
 
Počet voličov za ...viac...

Zverejnené 7.3.2016 -LV-


 

Pozývame Vás na Zasadnutie Obecného zastupiteľstva, ktoré sa bude konať 26.11.2014 o 18:00 hodine v budove obecného úradu v Krnči.

Zverejnené 25.11.2014 -LV-


 

Výsledky REFERENDA zo dňa 7.2.2015

paragraf

Počet oprávnených občanov zapísaných v okrsku do zoznamu na hlasovanie :    1114
Počet oprávnených občanov, ktorým sa vydali hlasovacie lístky  :                                262
Počet ...viac...

Zverejnené 9.2.2015 -LV-
Aktualizované: 9.2.2020 -LV- Vyprší o 110 dní.


 

Výsledky volieb

paragraf

VÝSLEDKY
KOMUNÁLNYCH  VOLIEB   KONANÝCH  DŇA  15. novembra 2014
V OBCI  Krnča
 
     Počet zapísaných voličov   :          1116
     Odvolilo                         ...viac...

Zverejnené 19.11.2014 -LV-
Aktualizované: 20.6.2016 -LV- Vyprší o 120 dní.


 

POZVÁNKA - Pozývame Vás na 1. riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční v budove Obecného úradu Krnča, dňa 30.01.2015 t.j. piatok o 18,00 hod.

materiály k zasadaniu : http://www.krnca.sk/uznesenia-oz.phtml?id_menu=36510&module_action__83356__id_zas=16126&module_action__83356__id_type=9#m_83356
viac...

Zverejnené 22.1.2015 -LV-


 

Výsledky Voľby do Európskeho parlamentu 2014

paragraf

  VOĽBY do Európskeho parlamentu 2014
                                V Ý S L E D K Y – obec Krnča

Celkový počet osôb zapísaných do zoznamu voličov : 1125
Počet voličov, ktorým ...viac...

Zverejnené 28.5.2014 -LV-
Aktualizované: 20.6.2016 -LV- Vyprší o 219 dní.


 

Výsledky Voľby do Európskeho parlamentu z dňa 24.4.2014

paragraf

Výsledky Voľby do Európskeho parlamentu z dňa 24.4.2014
viac...

Zverejnené 26.5.2014 -LV-
Aktualizované: 20.6.2016 -LV- Vyprší o 217 dní.


 

Výsledky voľby prezidenta Slovenskej republiky II. kolo2014

paragraf

Volebný okrsok č. 1
Obec:  Krnča
Deň konania voľby :  29.3.2014
 
Počet oprávnených voličov zapísaných do zoznamu oprávnených voličov...............................1116
...viac...

Zverejnené 31.3.2014 -LV-
Aktualizované: 20.6.2016 -LV- Vyprší o 100 dní.


 

Výsledky voľby prezidenta Slovenskej republiky I. kolo 2014

paragraf

Výsledky voľby prezidenta Slovenskej republiky I. kolo 2014
 
Deň konania voľby 15.3.2014
 
Počet oprávnených voličov zapísaných do zoznamu oprávnených voličov ............ ...viac...

Zverejnené 17.3.2014 -LV-
Aktualizované: 20.6.2016 -LV- Vyprší o 118 dní.


 

Výsledky volieb do VUC 2013 II. kolo

paragraf

     VOĽBY DO VÚC 2013 - výsledky za obecKrnča

Okrsková volebná komisia v Krnči zverejňuje výsledky hlasovania vo voľbách do orgánov Nitrianskeho samosprávneho kraja konaných dňa 23.11.20 ...viac...

Zverejnené 25.11.2013 -LV-
Aktualizované: 20.6.2016 -LV- Vyprší o 100 dní.


 

VZN

Návrh VZN o pravilách času predaja v obchode a času prevádzky služieb

Zverejnené 6.3.2013 -LV-
Aktualizované: 25.11.2013 -LV-


 

Návrh VZN o podmienkach držania psov

Zverejnené 6.3.2013 -LV-
Aktualizované: 25.11.2013 -LV- Vyprší o 512 dní.


 

Návrh VZN o miestnom poplatku za KO a DSO

Zverejnené 1.3.2013 -LV-
Aktualizované: 25.11.2013 -LV-


 

Návrh VZN o evidencii a spoplatňovaní malých zdrojov znečistenia ovzdušia

Zverejnené 6.3.2013 -LV-
Aktualizované: 25.11.2013 -LV-


 

Návrh VZN o ochrane pred povodňami

Zverejnené 6.3.2013 -LV-
Aktualizované: 25.11.2013 -LV-


 

Návrh VZN o spôsobe náhradného zásobovania vodou

Zverejnené 1.3.2013 -LV-
Aktualizované: 25.11.2013 -LV-


 

Návrh VZN Verejný poriadok na území obce Krnča

Zverejnené 6.3.2013 -LV-
Aktualizované: 25.11.2013 -LV-


 

Všeobecné záväzné nariadenie obce Krnča č. 1/2014

Zverejnené 25.3.2014 -LV-


 

Všeobecné záväzné nariadenie obce Krnča č. 2/2014

Zverejnené 25.3.2014 -LV-


 

webygroup
Obraciame sa na občanov, aby sa zapojili do hlasovania a vybrali názov pre náš nový občasník. Prípadne návrhy názvu občasníka môžete posielať na ocukrnca@stonline.sk alebo prostredníctvom facebookovej stánky obce.
 
 
24

 
 
 
143

 
 
 
113

 
 
 
64

 

Maľovaná mapa

Maľovaná mapa - Topoľčany a okolie

Regionálna rozvojová agentúra TOPOĽČIANSKO

dnes je: 23.10.2019

meniny má: Alojzia

podrobný kalendár

Za obsah zodpovedá
Ocú Krnča


8183844

Úvodná stránka