Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Krnča, okres Topoľčany

Pamätihodnosti

Obec Krnča má vypracovaný zoznam pamätihodností pod názvom „Pamätihodnosti obce Krnča“. Z dostupných historických prameňov sa dozvedáme stručnú históriu niektorých kaštieľov a ich vlastníkov, ktoré v obci existovali a po ktorých dnes niet ani stopy.
V zozname pamätihodnosti obce Krnča je:
A/ Pomník padlých v I. a II. svetovej vojne a SNP – tento objekt je evidovaný v Ústrednom zozname pamiatkového fondu SR, ako národná kultúrna pamiatka.
B/ Objekty miestneho významu:
1/ Budova základnej školy – objekt bol postavený grófom Gabrielom Matuschom v roku 1904, slúžil ako paličkáreň, kde sa vyrábali palice – klukane, na podopieranie pri chôdzi. Pre účely základnej školy ročníkov 1-4 slúži objekt pravdepodobne od roku 1924
2/ Rímskokatolícky kostol s areálom – základný kameň kostola bol posvätený v auguste 1946. Kostol bol postavený v roku 1948 podľa projektu architekta F. Szokolócziho, väčšinou zo zbierok veriacich a svojpomocne.
3/ Evanjelický kostol a.v. s areálom – bol posvätený 13. septembra 1970. Postavený bol svojpomocne z prostriedkov veriacich, zo zbierok a darov.
4/ Dom ľudový – stavba meštianskej architektúry so zachovanými architektonickými prvkami.
5/ Hrob s náhrobníkom padlých sovietskych vojakov – je miestom posledného odpočinku 6-tich sovietskych vojakov, ktorí padli v obci Krnča pri jej oslobodení 1.4.1945. Tento hrob s náhrobníkom bol postavený v roku 1960 za aktívnej účasti a finančnej podpory vtedajšej organizácie Slovenského zväzu žien v Krnči a miestneho národného výboru.
6/ Pomník padlým v II. svetovej vojne a SNP – pomník bol postavený bývalým MNV v Krnči v rokoch 1977 – 1978 na počesť padlým sovietskym vojakom, ktorí sú pochovaní na miestnom cintoríne a na počesť padlých občanov obce Krnča.
7/ Prícestná socha sv. Ján Nepomucký – sa nachádzala na stĺpe, bola kamenná, baroková z 18. storočia. Dodnes je zachovaný len stĺp z roku 1779 s ťažko čitateľným nápisom. Je z pieskovca v značne narušenom stave.
8/ Prícestný kríž – je udržiavaný a slúži rímskokatolíckym veriacim pri pravidelných cirkevných obradoch /Božie telo/
9/ Prícestný kríž – drevený s liatinovým odliatkom ukrižovaného Ježiša Krista, v hornej časti s nápisom I.N.R.I. je z 1. polovice 20.storočia – je v dobrom stave, zachovalý a udržiavaný.
10/ Božie muky – z 19. storočia , murované s ihlancovou strieškou
11/ Prícestný kríž – z roku 1921, stojí vedľa hlavnej príjazdovej cesty do Krnče
12/ Lurdská jaskyňa – v lese za dedinou, smer Horňany. Slúžila a aj slúži ako oddychové sakrálne miesto cca 3 km za obcou.
13/ Židovský cintorín – sa nachádza na východnom okraji obce Krnča
14/ Náhrobník s ohradou „KITTLER“ – Kittler bol zemepán, vlastník kaštieľa a pozemkov v obci Krnča
15/ Rodinná krypta Kittler – na miestnom cintoríne
16/ Náhrobník ORDÓDY - Ordódy bol krnčiansky statkár, ktorý predal Kittlerovi F. celý svoj majetok /kaštieľ, pozemky/
17/ Náhrobník KNOGLER – statkár Knogler bol vlastníkom jedného z kaštieľov v obci Krnča a vlastníkom pozemkov.
18/ Lokalita „Pri svätom Jankovi“ – takmer v strede obce
19/ Kutňa – časť obce – patrí medzi najstaršie časti obce
20/ Pastierňa – časť obce
21/ Vrch Tábor – je vyvýšenina Tribečského pohoria, ktorá sa vypína nad obcou.
 
Osobnosť :
Ján Ribini – narodil sa v Krnči – spisovateľ a prekladateľ náboženskej literatúry, učiteľ detí Mateja Bela.


 

webygroup
Obraciame sa na občanov, aby sa zapojili do hlasovania a vybrali názov pre náš nový občasník. Prípadne návrhy názvu občasníka môžete posielať na ocukrnca@stonline.sk alebo prostredníctvom facebookovej stánky obce.
 
 
24

 
 
 
143

 
 
 
113

 
 
 
64

 

Maľovaná mapa

Maľovaná mapa - Topoľčany a okolie

Regionálna rozvojová agentúra TOPOĽČIANSKO

dnes je: 23.10.2019

meniny má: Alojzia

podrobný kalendár

Za obsah zodpovedá
Ocú Krnča


8183777

Úvodná stránka