Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Krnča, okres Topoľčany

Štatutárny zástupca obce

Ing. Ľuboš Meluš - starosta obce

038/ 5 302 228

ocukrnca@stonline.sk

 

Zákon č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení §13 ods. 4:

Starosta zvoláva a vedie zasadnutie obecného zastupiteľstva a obecnej rady, ak tento zákon neustanovuje inak, a podpisuje ich uznesenia,

vykonáva obecnú správu,

zastupuje obec vo vzťahu k štátnym orgánom, právnickým a fyzickým osobám,

vydáva pracovný poriadok, organizačný poriadok obecného úradu a poriadok odmeňovania zamestnancov obce; informuje obecné zastupiteľstvo o vydaní a zmenách organizačného poriadku obecného úradu,

rozhoduje vo všetkých veciach správy obce, ktoré nie sú zákonom alebo štatútom obce vyhradené obecnému zastupiteľstvu.


 

webygroup
Obraciame sa na občanov, aby sa zapojili do hlasovania a vybrali názov pre náš nový občasník. Prípadne návrhy názvu občasníka môžete posielať na ocukrnca@stonline.sk alebo prostredníctvom facebookovej stánky obce.
 
 
24

 
 
 
137

 
 
 
111

 
 
 
64

 

Maľovaná mapa

Maľovaná mapa - Topoľčany a okolie

Regionálna rozvojová agentúra TOPOĽČIANSKO

dnes je: 19.6.2019

meniny má: Alfréd

Za obsah zodpovedá
Ocú Krnča


7902062

Úvodná stránka